กรุงศรี ออโต้ ส่งมอบห้องสมุดฯ แห่งที่ 15 ณ โรงเรียนบ้านห้วยป่าน จ.เลย ขยายโอกาสทางการศึกษาเยาวชนไทย

320

“กรุงศรี ออโต้” ผู้นำธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร เครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) นำโดย คงสิน คงคา (ที่ 3 จากด้านซ้าย) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยพนักงานและพันธมิตรกรุงศรี ออโต้ ในพื้นที่ ได้ร่วมกันส่งมอบ “ห้องสมุดกรุงศรี ออโต้ แห่งที่ 15” ณ โรงเรียนบ้านห้วยป่าน จ.เลย เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็กนักเรียน โดยมี ดร.เจนภพ ชัยวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 (ที่ 4 จากด้านซ้าย) เป็นผู้รับมอบ

โครงการ “ห้องสมุดกรุงศรี ออโต้” เริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2553 ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหลักด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กรุงศรี ออโต้ มุ่งสร้างโอกาสและพัฒนาการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยในพื้นที่ห่างไกล ผ่านการสนับสนุนให้นักเรียนในชนบทเข้าถึงแหล่งความรู้ที่ทันสมัย เช่นเดียวกับนักเรียนในชุมชนเมือง โดยมีอาสาสมัคร กรุงศรี ออโต้ จากทั้งสำนักงานใหญ่ และสาขาในพื้นที่ ร่วมสนับสนุนการก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุงห้องสมุด รวมถึงมอบทุนการศึกษา และสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ ให้แก่เด็กนักเรียน