ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 35

332

ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 35  จัดกิจกรรมพาคณะครูอาจารย์ และผู้สนใจลงพื้นที่ ณ โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ศูนย์เรียนรู้ที่ทำการศึกษาวิจัยจัดตั้งฐานการผลิต เพื่อส่งเสริมและกระจายพันธุ์สัตว์ปีกสร้างพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ไทย นำความรู้ไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริมและดำเนินกิจกรรมในลักษณะกลุ่มเกษตรกรสร้างความเข้มแข็งเกิดความเชื่อมโยงระหว่างโรงเรียนและชุมชน สร้างอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ณรงค์ จีนอ่ำ (กลาง) รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมี รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)อาจารย์อดุลย์ ดาราธรรม (ที่ 3 จากขวา) นายกสมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทยดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย (ที่ 2 จากขวา) ประธานมูลนิธิธรรมดี อนุพันธ์ กรสวัสดิ์ (ขวา) เจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการ บมจ.ทิพยประกันภัย พร้อมด้วย  บุปผา ทัพกฤษณ์ (ที่ 2 จากซ้าย) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เลย และ ประภาศรี บุตรอินทร์ (ซ้าย) ผู้แทนวัฒนธรรม จ.เลย ร่วมงาน ณ ห้องประชุมโรงแรมภูเรือ แซงค์ฌัวรี รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เลย