เมืองไทยประกันชีวิต น้อมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ วัดบัวงาม พระอารามหลวง  จังหวัดราชบุรี

282

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  นำโดย  โพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ และ ยุพา ล่ำซำ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส กฤษฎา ล่ำซำ รองประธานกรรมการและกรรมการคณะอำนวยการบริหาร, สาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,  ภูมิชาย ล่ำซำ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,  นวลพรรณ ล่ำซำ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,  ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการผู้จัดการ,  พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์, วรรณพร พรประภา,  ปราโมทย์ พรประภาสลิล  ล่ำซำ พร้อมด้วย อังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี คณะผู้บริหารและพนักงาน  บริษัท  เมืองไทยประกันชีวิต  จำกัด  (มหาชน) บริษัทคู่ค้า และผู้มีจิตศรัทธา  ร่วมน้อมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 แด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดบัวงาม พระอารามหลวง   ตำบลบัวงาม  อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

ในโอกาสนี้  เมืองไทยประกันชีวิต  ได้มอบเงินบริจาค “ผ้าป่าเพื่อการศึกษา” ให้แก่ โรงเรียนวัดบัวงาม (โสภณปทุมรักษ์ประชาสรรค์)  โดยมี  ทัศนีย์  อยู่โต  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบัวงาม (โสภณปทุมรักษ์ประชาสรรค์) เป็นผู้รับมอบ  ซึ่งถือเป็นหนึ่งในนโยบายของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมในทุกด้าน ให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน