‘สวนมิ่งมงคลฯ’ กรีนพาร์คหัวใจชุมชนยั่งยืน และศูนย์การเรียนรู้เพื่อคนทุกวัย

412

“สวนมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา” หรือ อินทรี กรีนพาร์ค พื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่กว่า 22 ไร่ ริมทางหลวงหมายเลข 2 กม.125 อ.แก่งคอย จ.สระบุรี สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา ได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้การดูแลของ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ที่สร้างขึ้นบนความตั้งใจในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการอนุรักษ์ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่า 

คอนเซ็ปต์ใหม่ ตอบโจทย์ความหลากหลายของพื้นที่สาธารณะชุมชน

“สวนมิ่งมงคลฯ” ได้ปรับคอนเซ็ปต์ใหม่ ด้วยการเพิ่มจุดพักผ่อนและกิจกรรมใหม่ภายในสวนสาธารณะ อาทิ การเข้าชมและถวายสักการะพระบรมรูปปั้นรัชกาลที่ 9 ในหอเฉลิมพระเกียรติ เยี่ยมชมแปลงผักสวนครัวปลอดสารเคมีที่ใช้สารปรับปรุงดินจากขยะเศษอาหารมาใช้แทนปุ๋ย ชมโรงเรือนเพาะกล้าไม้พันธุ์พื้นถิ่น เพื่อนำไปปลูกบนพื้นที่เหมืองเพื่อการฟื้นฟู นอกจากนี้ ยังมีสินค้า OTOP จากชาวบ้านชุมชนแก่งคอย ลานวิ่งเล่นพักผ่อนกับสุนัขรู้ใจในพื้นที่สวนสีเขียวเปิดโล่ง รวมถึงโซนการเรียนรู้การคัดแยกขยะที่ช่วยลดปริมาณขยะไปหลุมฝังกลบและเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ ด้วยแนวคิด TOTAL GREEN เพื่อโลกน่าอยู่ คู่หัวใจสีเขียว ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2573

ปอดขนาดใหญ่ของคนแก่งคอย 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งนี้แวดล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่และไม้ประดับกว่า 100 สายพันธุ์ พร้อมด้วยสวนสมุนไพรและพืชผักสวนครัวต่างๆ รวมทั้งเป็นแหล่งการเรียนรู้เชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และแนวคิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการนำพลังงานสะอาดมาใช้ในพื้นที่ เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมจากกังหันลม พลังงานแสงอาทิตย์จากโซลาร์เซลล์ และพลังงานน้ำจากกังหันวิดน้ำ เป็นที่มาของการสร้างต้นแบบบ้านอนุรักษ์พลังงาน โดยเป็นบ้าน 2 ชั้น ก่อสร้างด้วยไม้คอนวูดทั้งหลัง ซึ่งเป็นวัสดุทดแทนไม้ธรรมชาติที่ผลิตจากคอนกรีต 70% และเยื่อกระดาษอีก 30% หนึ่งในพื้นที่แห่งการเรียนรู้ โดยเป็นสวนสาธารณะต้นแบบที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Award จากกระทรวงพลังงาน และ ASEAN Energy Award ในปี 2558 ระดับดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงานประเภทอาคารสร้างสรรค์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานอาคารออกแบบสำหรับภูมิอากาศร้อนชื้น (Tropical Building) นอกจากนี้ ยังมีแหล่งเรียนรู้อีกมากมาย พร้อมรับฟังคำบรรยายความเป็นมาและการดำเนินงานภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง และเยี่ยมชมแปลงเกษตรพอเพียง เกษตรอินทรีย์ แปลงนาสาธิต สถานที่เรียนรู้และทำกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตรอย่างการปลูกผักสวนครัว

กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนทุกวัย

พื้นที่แห่งนี้สามารถตอบโจทย์ได้ครบทั้งแหล่งเรียนรู้และสันทนาการที่หลากหลายสำหรับชุมชนแก่งคอย บุคคลทั่วไป และครอบครัวพนักงานอินทรี นอกจากนั้น ยังจัดสรรพื้นที่เปิดโล่งสำหรับกิจกรรมวิ่งและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีกับสนามออกกำลังกาย ท่าน้ำสวนมิ่งมงคลที่สามารถให้อาหารปลาคราฟ ลานนั่งเล่นในบริเวณโดยรอบ พร้อมรอให้ทุกคนเข้ามาเติมความสดชื่นกับร้านกาแฟในสวน ซึ่งจะเปิดให้บริการในทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ เวลา 10.00-18.00 น.

ผู้สนใจสามารถเดินทางเช็คอินที่ “สวนมิ่งมงคลฯ” ได้ทุกวัน ตั้งแต่ 06.00-19.00. น. ณ ริมถนนมิตรภาพ บริเวณ กม.125 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี สอบถามเส้นทางได้ที่ 036-7202043 และติดต่อ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง 036-240930 ต่อ 4029, 4104 และเฟซบุ๊ก สวนมิ่งมงคลฯ อินทรีกรีนพาร์ค