วิริยะประกันภัย ร่วมพิธีปิดค่ายสารคดี ครั้งที่ 18 

273

พงศ์พันธ์ ประภาศิริลักษณ์ รองผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีปิดค่ายพร้อมมอบประกาศนียบัตรและรางวัล ให้แก่ เยาวชนผู้ผ่านการอบรมโครงการ “ค่ายสารคดี” ครั้งที่ 18 ภายใต้แนวคิด “Eco Living ดิน ฟ้า ป่า น้ำ” ซึ่งโครงการดังกล่าว นิตยสารสารคดี สำนักพิมพ์สารคดี ในเครือบริษัท วิริยะธุรกิจ ร่วมกับองค์กรพันธมิตร จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มีเวทีแสดงความสามารถและก้าวตามความฝันการเป็นนักเขียน ช่างภาพ และวิดีโอครีเอเตอร์ สู่การเป็นนักสื่อสารสุขภาวะผ่านการเรียนรู้หลักสูตรสร้างสรรค์ผลงานสารคดีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พร้อมเรียนรู้ประสบการณ์จริงภายนอกห้องเรียน จากทีมวิทยากรผู้มากประสบการณ์ด้านงานสารคดี ณ ห้องประชุมประไพ วิริยะพันธุ์ ชั้น 3 อาคารวิริยะประกันภัย สาขาลุมพินี

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้การสนับสนุนโครงการ “ค่ายสารคดี” มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลามากกว่า 10 ปี ซึ่งโครงการฯ นิตยสารคดี สำนักพิมพ์สารคดี ในเครือบริษัทวิริยะธุรกิจ ร่วมกับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)  มูลนิธิเล็ก – ประไพ วิริยะพันธุ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กลุ่มธุรกิจ TCP บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด The Digital STM และ Saramonic จัดขึ้นโดยรับสมัคร 17 นักเขียน 17 ช่างภาพ และ 17 วิดีโอครีเอเตอร์ เข้าร่วมโครงการฯ เป็นระยะเวลา 5 เดือน (มิถุนายน – ตุลาคม 2566) ภายหลังเรียนรู้และปฏิบัติงานผลิตสารคดี ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการตีพิมพ์ในเครือนิตยสารสารคดี และเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ของนิตยสารสารคดี เพื่อสร้างแรงบัลดาลใจให้กับผู้คนในสังคมในการออกค้นหาชีวิต ความหวัง และความฝัน พร้อมจุดประกายความคิดคนรุ่นใหม่ให้ก้าวสู่เส้นทางการเป็น “นักบันทึกสังคม” จากรุ่นสู่รุ่นต่อไป