มอบรางวัล โครงการ “60 ปี UTCC สาดสีสร้างฝัน รู้ทันอาชญากรรมข้ามชาติ”

321

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ สมาคมเรือเยาวชนเอเซียอาคเนย์แห่งประเทศไทย ในการสนับสนุนของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) จัดพิธีมอบรางวัลประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ “60 ปี UTCC สาดสีสร้างฝัน รู้ทันอาชญากรรมข้ามชาติ” โครงการที่จัดขึ้นเพื่อตอบรับและสอดคล้องกับนโยบายของสหประชาชาติที่จะมุ่งพัฒนาสังคมโลกให้มีเสถียรภาพและมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนร่วมกันทั้งโลก รอบชิงชนะเลิศโดยมี รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย (ที่ 5 จากขวา) อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ครูสังคม ทองมี (ที่ 4 จากขวา) รศ.สรรณรงค์ สิงหเสนี (ที่ 2 จากขวา)และ อ.จักรพันธ์ ธนธีรานนท์ (ซ้ายสุด)เจ้าของโครงการฯ ร่วมมอบเกียรติบัตรเยาวชนณ ห้องจัดเลี้ยง ไทรทอง อาคาร 3 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย