TCMA จัดเลี้ยงต้อนรับผู้นำอาเซียนซีเมนต์ โชว์ Soft Power อาหารไทย บรรยากาศลอยกระทง

261

ดร. ชนะ ภูมี นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) (คนที่ 5 จากซ้าย) พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหาร เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงต้อนรับ 7 ประเทศสมาชิกอาเซียนซีเมนต์ ในการประชุมสมาพันธ์ผู้ผลิตปูนซีเมนต์แห่งอาเซียน ครั้งที่ 44 (AFCM: ASEAN Federation of Cement Manufacturers 44th Council Meeting) ด้วยมิตรภาพอันอบอุ่น พร้อมร่วมลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมไทย ณ ร้านไทยบลู เอเลเฟ่นท์ กรุงเทพฯ