YONG สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมงาน JAM JUREE CHARITY RUN #3 พร้อมสนับสนุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

245

สรรเพชญ ศลิษฏ์อรรถกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) หรือ YONG ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ และให้บริการติดตั้งโครงสร้างสำเร็จรูป เดินหน้าสานต่อกิจกรรมคืนกำไรให้สังคม พร้อมเชิญชวนพนักงานร่วม “โครงการงานวิ่ง JAM JUREE CHARITY RUN #3” เป็นครั้งที่ 3 เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงและสุขภาพที่ดี พร้อมมอบเงินสนับสนุนซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาล 6 แห่งในจังหวัดกาญจนบุรี และมอบทุนการศึกษาให้สมาคมธรรมศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี รวมเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี