FTREIT ครองแชมป์สุดยอดกองทรัสต์ไทย คว้ารางวัลจาก The Global Economics 

307

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “FIRM” ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ หรือ “FTREIT” ประกาศความสำเร็จล่าสุดด้วยการคว้ารางวัล Best Real Estate Investment Trust – Thailand 2023หรือ สุดยอดกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2566  จาก The Global Economics สื่อระดับโลกด้านธุรกิจและการเงิน ตอกย้ำสถานะ FTREIT ในบทบาทผู้นำกองทรัสต์อุตสาหกรรม สะท้อนผ่านผลงานการบริหารจัดการพื้นที่ทรัพย์สินที่มีมากถึง 2.3 ล้านตร.ม. พร้อมคงความสามารถในการรักษาระดับอัตราการเช่าเฉลี่ยในระดับสูงได้อย่างต่อเนื่อง สร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์

จากการคัดเลือกกอง REIT ชั้นนำ 5 กองที่ติดอันดับจากทั่วประเทศ โดย FTREIT ได้รับเลือกให้เป็นอันดับ 1 “สุดยอดกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2566”  ธนะรัชต์ บุญญะโกศล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “FIRM” ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ หรือ “FTREIT” กล่าวว่า “รางวัลนี้ เป็นเครื่องพิสูจน์ความสามารถของ FIRM ในการบริหารจัดกองทรัสต์FTREIT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างการเติบโตได้อย่างมั่นคง พร้อมกับบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างรอบคอบ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองทรัสต์สร้างรายได้รวมที่ 3,779.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 134.1 ล้านบาท หรือ 3.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน และรักษาระดับอัตราการเช่าเฉลี่ยไว้ได้ในระดับสูงถึง 86.2% โดยกองทรัสต์ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ที่คำนึงถึงการเลือกสินทรัพย์คุณภาพสูงในทำเลที่ตั้งยุทธศาตร์ด้านโลจิสติกส์ การคัดเลือกผู้เช่าคุณภาพสูงที่มีความหลากหลาย การรักษาสัดส่วนอัตรารายได้จากการให้เช่าเบื้องต้น (Gross Rental Income) ของผู้เช่าแต่ละราย และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการเดินหน้าสร้างการเติบโตของกองทรัสต์ตามแนวทางความยั่งยืน ซึ่งให้ความสำคัญในด้าน ESG ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนทั้งใน และนอกประเทศ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย”

ปัจจุบัน FTREIT มีโรงงานและคลังสินค้าบนทำเลยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมชั้นนำ ซึ่งกระจายอยู่ในภูมิภาคสำคัญได้แก่ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมไปถึงพื้นที่สำคัญในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ตอบโจทย์ความต้องการของในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง กองทรัสต์ FTREIT มีแนวทางการบริหารจัดการโดยรักษาสัดส่วน Gross Rental Income ของผู้เช่าแต่ละรายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเน้นความหลากหลายของกลุ่มผู้เช่าที่เป็นองค์กรชั้นนำตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง  นอกจากนี้  กองทรัสต์ FTREIT ยังมี เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย แพลตฟอร์มอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรชั้นนำเป็นสปอนเซอร์ ทำให้สามารถมีโอกาสเข้าถึงสินทรัพย์คุณภาพที่มีอัตราการเช่าเฉลี่ยระดับสูง ช่วยผลักดันพอร์ตโฟลิโอให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองทรัสต์ประสบความสำเร็จจากการลงทุนตามแผนการซื้อทรัพย์สินในกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย เป็นโรงงานและคลังสินค้า 25 ยูนิต พื้นที่กว่า 57,000 ตร.ม. และทรัพย์สินนอกกลุ่มจาก บริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด ในโครงการ TIP9 เป็นโรงงานและคลังสินค้า 9 อาคาร บนพื้นที่กว่า 70,000 ตร.ม. ทำให้ขยายพื้นที่ภายใต้การบริหารจัดการสู่ 2.3 ล้านตร.ม. นับเป็นกองทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรมที่มีขนาดพื้นที่ให้เช่าสุทธิใหญ่ที่สุด และมีพื้นที่ Freehold มากที่สุดในประเทศไทย ด้วยสัดส่วนกว่า 72% ของพื้นที่เช่าทั้งหมด หรือราว 1.63 ล้านตร.ม.

ด้วยการคำนึงถึงการบริหารกองทรัสต์อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในระยะยาว FIRM เดินหน้าตามพันธกิจด้าน ESG อย่างต่อเนื่อง และมุ่งสู่เป้าหมายในการลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปีพ.ศ. 2593 ด้วยการบริหารจัดการอาคารอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล ปัจจุบัน FTREIT ได้รับการจัดอันดับด้านการดำเนินงานที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, and Governance)หรือ ESG100 โดยสถาบันไทยพัฒน์ รวมทั้งได้รับการจัดอันดับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานของ GRESB  (Global Real Estate Sustainability Benchmark) ซึ่งเป็นมาตรวัดระดับสากล โดยทั้ง 2 มาตรฐานนี้ เป็นเครื่องมือชี้วัดความเข้มข้นในการดำเนินงานด้าน ESG ซึ่งจะสนับสนุนโอกาสให้ FTREIT ในการขออนุมัติ Green Loan หรือสินเชื่อสีเขียวสำหรับการลงทุนในอนาคตหากกองทรัสต์ต้องการ

ในฐานะสุดยอดกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย FIRM จะเดินหน้าสร้างการเติบโตของ กองทรัสต์ FTREIT ตามบรรทัดฐานที่ดีในการบริหารทรัพย์สิน รวมถึงบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกมิติอย่างรอบคอบ เพื่อรักษาระดับอัตราการเช่าโดยเฉลี่ยในระดับสูง ควบคู่กับการสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ พร้อมเป็นต้นแบบที่ดีของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย