โตเกียวมารีนประกันชีวิต จัดงาน WE CARE จังหวัดเชียงใหม่

281

บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จัดงาน WE CARE จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี คุณชูเกียรติ พรหมธาดา ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานตัวแทนกลุ่มพระนเรศวร กล่าวต้อนรับ ดร.สมโพชน์ เกียรติไกรวัล ประธานที่ปรึกษาสำนักกรรมการผู้จัดการและสายงานตัวแทน เป็นประธานเปิดงานและให้วิชาการในหัวข้อ “วิสัยทัศน์ความยิ่งใหญ่ของโตเกียวมารีน” และ “14 แห่งรากฐานความดีที่ให้สังคมทุกภาคส่วน”

จากนั้นเชิญลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ มาให้สัมภาษณ์ถึงความประทับใจในกรมธรรม์บำนาญ และสัมภาษณ์ตัวแทนต้นแบบ รวมทั้ง Soft Power ของชาวโตเกียวมารีนภูมิภาค และก้าวต่อไปเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ดีสู่สังคม เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่