KGI คว้ารางวัล Best Securities Company Awards ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในงาน SET Awards 2023

312

ดร. จื้อ-หง หลิน กรรมการอำนวยการ (ขวา) บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (KGI) เข้ารับรางวัล Best Securities Company Awards จาก ดร.ภากร ปีตธวัชชัย (ซ้าย) กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน “SET Awards 2023” ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้กับบริษัทหลักทรัพย์ที่มีผลงานยอดเยี่ยมทั้งในแง่การดำเนินงานที่โดดเด่น บริการดี และมีผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ ที่ให้บริการแก่นักลงทุนสถาบัน โดยพิจารณาจากการเติบโตของจำนวนลูกค้า การบริการ การสื่อสารกับนักลงทุน และการปฏิบัติงานอื่นๆ รวมไปถึงความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้า และประวัติการดำเนินการที่ดี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคาร ตลท. รัชดาภิเษก