‘บลจ. พรินซิเพิล’ตอกย้ำศักยภาพบริหารจัดการกองทุนรวม คว้ารางวัลเกียรติยศแห่งปี จากงาน SET Awards 2023

276

บลจ. พรินซิเพิล ชูความสำเร็จส่งท้ายปี คว้ารางวัลเกียรติยศ Best Asset Management Company Awards ประจำปี 2566 จากงาน SET Awards 2023 ตอกย้ำศักยภาพและความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการกองทุน เพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยและร่วมยกระดับมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นแก่การบริหารจัดการกองทุนรวม

               จุมพล สายมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด เปิดเผยว่า บลจ. พรินซิเพิล ประสบความสำเร็จและมีความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัล Best Asset Management Company Awards ประจำปี 2566 ในกลุ่ม Business Excellence จากงาน SET Awards 2023 ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร ซึ่งมอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีผลงานโดยรวมยอดเยี่ยม ถือเป็นรางวัลเกียรติยศแห่งปีที่ตอกย้ำถึงการเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำที่มีศักยภาพและความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการกองทุนรวม เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนสร้างมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นแก่การบริหารจัดการกองทุนรวม

             ความสำเร็จดังกล่าวมาจากความมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริหารจัดการกองทุน ผ่านจุดเด่นของ บลจ. พรินซิเพิล 3 ประการ ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีคุณภาพ อาทิ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ (PRINCIPAL VNEQ) ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พรินซิเพิล สมดุลตามอายุซึ่งจดทะเบียนแล้ว (The Registered Provident Fund of Principal Target Date Retirement) ที่ได้รับรางวัลระดับภูมิภาคและระดับโลกมากมาย ฯลฯ 2) การบริหารจัดการกองทุนด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญการลงทุนระดับโลก โดย บลจ. พรินซิเพิล อยู่ในเครือ Principal Financial Group กลุ่มผู้ให้บริการทางการเงินระดับโลกที่ได้รับการจัดอันดับใน Fortune 500 และ 3) ช่องทางดิจิทัล โดยมีแอปพลิเคชัน Principal TH แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อให้บริการแก่ลูกค้ากองทุนรวมและสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ บลจ. พรินซิเพิล ลงทุนได้ทุกที่ทุกเวลา และช่องทาง Social media อื่นๆ ได้แก่ Facebook, YouTube และ Line official ให้ลูกค้าและผู้ลงทุนติดตามข่าวสารจาก บลจ. พรินซิเพิล ได้อย่างใกล้ชิด

            ขณะที่หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลในปีนี้ พิจารณาจากผลตอบแทนการดำเนินงานในการบริหารกองทุนอย่างน้อย 2 ประเภท ได้แก่ กองทุนตราสารทุนและกองทุนตราสารหนี้ รวมถึงหากมีกองทุนผสมตราสารทุนและตราสารหนี้ก็จะนำมาพิจารณาด้วย ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ อาทิ ค่าเฉลี่ยผลตอบแทนของกองทุน, จำนวนกองทุน, การเติบโตของจำนวนกองทุน, ความสามารถการระดมทุนเงินลงทุน ฯลฯ นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงการให้ข้อมูลอย่างโปร่งใสและปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี บทบาทการช่วยส่งเสริมความรู้สร้างความเข้าใจเรื่องการลงทุนแก่นักลงทุน และการให้บริการเกี่ยวกับการจัดการเงินทุนอย่างมีคุณภาพภายใต้การบริหารงานตามแนวทางเพื่อความยั่งยืน 

            “การได้รับรางวัล Best Asset Management Company Awards ในปีนี้ เป็นสิ่งสะท้อนถึงความตั้งใจบริหารจัดการกองทุนเพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และ บลจ. พรินซิเพิล มุ่งมั่นที่สร้างผลการดำเนินงานและมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น เพื่อร่วมขับเคลื่อนการบริหารจัดการกองทุนรวมให้เป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย” จุมพล กล่าว