MOSHI คว้ารางวัล Deal of the Year จาก SET Awards 2023

298

สง่า บุญสงเคราะห์ (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MOSHI ผู้นำในธุรกิจร้านค้าปลีกสินค้าไลฟ์สไตล์รายใหญ่ของประเทศไทย ร่วมกับ พงศ์ศักดิ์ พฤกษ์ไพศาล (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) รับมอบโล่เกียรติคุณในกลุ่มรางวัล Business Excellence ประเภทรางวัลยอดเยี่ยมด้านการระดมทุนในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) มูลค่าการเสนอขายไม่เกิน 3,000 ล้านบาท (Deal of the Year) จาก ดร.ภากร ปีตธวัชชัย (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน “SET Awards 2023” ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร

โดยรางวัลดังกล่าวพิจารณาจากข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน (Deal) ที่โดดเด่นสร้างความเปลี่ยนแปลงหรือนวัตกรรมครั้งสำคัญให้กับตลาด ทั้งนี้ MOSHI ได้เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ที่ราคาเสนอขาย 21.00 บาทต่อหุ้น และนำหุ้นเข้าซื้อขายเป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจพาณิชย์ นับเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของ MOSHI โดยพร้อมมุ่งมั่นบริหารงานเพื่อผลักดันให้ผลการดำเนินงานเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป