BGC คว้า 2 รางวัลเกียรติยศในงาน SET Awards 2023

301

ศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ อรธิดา แซ่โค้ว (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BGC รับรางวัล Outstanding Innovative Company Awards จากผลงาน “นวัตกรรมพลังงานอัจฉริยะในกระบวนการผลิตแก้ว” และรางวัล Outstanding Investor Relations Awards ในงาน SET Awards 2023 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร  ถือเป็นรางวัลคุณภาพและเกียรติยศที่แสดงถึงการให้ความสำคัญและมุ่งมั่นต่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ตลอดจนสนับสนุนบุคลากรภายในบริษัทฯ ในการสร้างผลงานซึ่งเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่นเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก และความเป็นเลิศด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมจากทั้งองค์กร