เชลล์คว้า 2 รางวัลดีเด่นระดับประเทศและระดับอาเซียน จากอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

274

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด โดย อรอุทัย ณ เชียงใหม่ รองประธานกรรมการ รับมอบรางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (อาคารปรับปรุง) จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ในงาน  Thailand Energy Awards 2022 โดยได้รับเกียรติจาก พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

อรอุทัย ณ เชียงใหม่ กล่าวว่า “Thailand Energy Awards เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเชลล์ ที่ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อส่งมอบพลังงานคุณภาพสู่ผู้ขับขี่ ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงการดูแลสภาพแวดล้อม ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการใช้ชีวิตของผู้คนควบคู่กัน การปรับปรุงอาคารสำนักงานใหญ่ของเชลล์ ไม่เพียงสะท้อนความตั้งใจของเราในการเป็นต้นแบบของอาคารประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย แต่ยังได้รับคัดเลือกจากพพ. ให้เป็นโครงการของประเทศไทย เข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท Zero Energy Building จากเวที ASEAN Energy Awards 2022 ในด้าน ASEAN Best Practices Awards for Energy Efficient Buildings – Special Submission อีกด้วย

เชลล์ได้ปรับปรุงอาคารสำนักงานใหญ่ให้มีความสอดคล้องกับการทำงานและคำนึงถึงการประหยัดพลังงานสูงสุด โดยยังคงโครงสร้างเดิมของอาคารไว้ทั้งหมด แต่ได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวคิด “Shell WorkWELL Standard” ซึ่งคำนึงถึงหลักสรีรศาสตร์ มาตรฐานความปลอดภัยของอาคาร การใช้สอยพื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานสูงสุด รวมถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของเชลล์ ภายใต้กลยุทธ์ Powering Progress เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Achieving net-zero emissions)”

อาคารสำนักงานใหญ่ เชลล์แห่งประเทศไทย (อาคารเชลล์ 1) ได้รับการออกแบบให้มีความโล่ง โปร่ง และมีแสงสว่างเข้ามาในส่วนพื้นที่ทำงานได้มากขึ้น ซึ่งนอกจากจะช่วยลดการใช้งานจากหลอดไฟแสงสว่างแล้ว ยังสามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลงได้กว่า 20.84% คิดเป็นพลังงานไฟฟ้ารวม 811,000 kWh (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) และประหยัดพลังงานกว่า 1,075,943 kWh/ปี จากการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคารและลานจอดรถ

นอกจากนี้ อาคารดังกล่าวยังได้เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ควบคู่กับการติดตั้งระบบ Smart Lighting ที่ช่วยปรับความสว่างของหลอดไฟเมื่อมีแสงธรรมชาติเข้ามาในอาคารมากพอ รวมถึงปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในอาคารที่เป็นแบบรวมศูนย์ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และใช้ระบบระบายอากาศแบบมอเตอร์พัดลมดูดอากาศที่ช่วยเติมอากาศใหม่เข้ามาในอาคาร เพื่อรักษาสมดุลของการถ่ายเทอากาศภายในและภายนอก ทำให้สามารถควบคุมคุณภาพอากาศในอาคารได้ตามเกณฑ์มาตรฐานตลอดเวลาอีกด้วย