สยามคูโบต้า มอบเงินสนับสนุน ให้แก่ 3 มูลนิธิฯ ในวาระครบรอบ 45 ปี สยามคูโบต้า

795

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด นำโดย  อำนวย อภิชัยนันท์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหาร(ที่ 3 จากซ้าย) เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคของพนักงาน ร้านค้าผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้า ผู้ผลิตชิ้นส่วน บุคคลทั่วไป และบริษัทสยามคูโบต้า ให้แก่องค์กรการกุศลที่ต้องการช่วยเหลือผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เนื่องในวาระโอกาสครบรอบ 45 ปี รวมมูลค่า 1,140,000 บาท โดยมี นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ประธานมูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา(ที่ 3 จากขวา), มลินี สนธิไชย กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสถาบันมะเร็ง(ที่ 2 จากขวา) และ ปรีดา เชื้อรัตนพงษ์ ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายหาทุน/กรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ(ขวาสุด) พร้อมคณะเข้ารับมอบ ณ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด นวนคร