ผู้บริหารกลุ่ม KTIS พร้อมสนับสนุนคุณภาพชีวิตชาวไร่อ้อย

793

ดร. ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่ม KTIS ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจร  พร้อมด้วยผู้บริหารของโรงงานฯ ร่วมเป็นวิทยากรในงานประชุมใหญ่ สมาคมชาวไร่อ้อย เขต 11 นครสวรรค์ ณ หอประชุมสมาคมฯ  โดยได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการต่างๆ สำหรับสนับสนุนช่วยเหลือชาวไร่อ้อยนับตั้งแต่การเริ่มปลูกอ้อยจนกระทั่งนำอ้อยเข้าหีบ พร้อมให้คำแนะนำในการจัดการนำอ้อยเข้าหีบอย่างมีประสิทธิภาพและได้คุณภาพที่ดี อีกทั้งยังตอกย้ำระบบงานฝ่ายไร่ที่เน้นความใกล้ชิดกับเกษตรกรชาวไร่อ้อยเหมือนคนในครอบครัว ตามปรัชญา “ชาวไร่อ้อยมั่งคั่ง กลุ่ม KTIS มั่นคง” เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย ให้เชื่อมั่นได้ว่าเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างแท้จริง