SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต เปิดสำนักงานตัวแทน จ.ขอนแก่น เสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

803

คณะผู้บริหารจาก บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SE Life นำโดย ภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย กรสยาม นนทรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตัวแทน, ดร.ณัฏฐพัฒน์ โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมช่องทางจัดจำหน่าย และทีมงาน ร่วมแสดงความยินดีแก่ บีบี ศุทธชัย ผู้อำนวยการบริหารและพัฒนาตัวแทน เจ้าของสำงานตัวแทน SE Life ประจำจังหวัดขอนแก่น เพื่อเดินหน้าขยายสำนักงานตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน สร้างความมั่นคงในอาชีพ และสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึง โดยได้รับเกียรติจาก ยืนชัย อานันทนสกุล อดีตผู้อำนวยการสำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดสำนักงาน ณ อาคารเจแสควร์ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

โดย SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต หนึ่งในสายธุรกิจหลักของไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ มุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน ให้สามารถเติบโตในเส้นทางอาชีพ สร้างประสบการณ์งานบริการที่ดีให้ลูกค้าสัมผัสได้ และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัล ภายใต้คำสัญญาที่มาพร้อมกับบทพิสูจน์ให้ลูกค้าของ SE Life สามารถ “สุขได้กับทุกการเปลี่ยนแปลง”