SCGP รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards จากนวัตกรรมเตาเผาไหม้เปลี่ยนของเหลือใช้เป็นพลังงานทดแทน

644

พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มอบรางวัล Thailand Energy Awards 2022 รางวัลดีเด่นด้านพลังงานสร้างสรรค์ จัดโดยกระทรวงพลังงาน ให้แก่ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP โดยมี อดิศักดิ์ วรคุณพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ เป็นตัวแทนรับมอบ จากผลงานนวัตกรรมเตาเผาไหม้ระดับโรงประลองเพื่อปรับปรุงการใช้เชื้อเพลิงและส่งเสริมการใช้พลังงานชีวมวลอย่างมีประสิทธิภาพ ที่โดดเด่นในการนำเชื้อเพลิงทางเลือกต่าง ๆ เช่น ใบอ้อย ฟางข้าว เปลือกไม้ เศษวัสดุเหลือใช้ทางเกษตร และของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม มาใช้ร่วมกับถ่านหิน ให้สามารถใช้ได้กับหม้อต้มไอน้ำอุตสาหกรรม ถือเป็นนวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมการนำของเหลือใช้มาสร้างมูลค่าเป็นพลังงาน ลดการพึ่งพาถ่านหินนำเข้าจากต่างประเทศ ส่งเสริมนโยบายของประเทศเรื่องการเพิ่มการใช้พลังงานทดแทน นำทรัพยากรภายในประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อีกทั้งยังช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ เกิดประโยชน์โดยองค์รวมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พิธีมอบจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพฯ