วิริยะประกันภัย จัดประชุมตัวแทนประกันวินาศภัย ภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.ขอนแก่น 

772

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมตัวแทนประกันวินาศภัย ภาค 2 “ด้วยรัก…” โดยมี ดลเดช สัจจวีระกุล รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และพนักงานในสังกัด ฝ่ายปฏิบัติการภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ร่วมพบปะพูดคุยกับตัวแทน/นายหน้าของบริษัทฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดทิศทางการให้บริการด้านงานขาย โดยมุ่งเน้นการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญ ณ อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

สำหรับการประชุมดังกล่าว เป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ และตัวแทน/นายหน้าของบริษัทฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการมุ่งเสริมสร้างพลังใจและเพิ่มศักยภาพให้กับตัวแทน/นายหน้าของบริษัทฯ ด้านการให้บริการและกลยุทธ์การครองใจลูกค้า โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ดำเนินการจัดประชุมตัวแทนประกันวินาศภัยมาแล้วในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล และพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในครั้งนี้ พร้อมกันนี้ บริษัทฯ เตรียมขยายผลการจัดประชุมฯ ออกสู่ภูมิภาคอื่นทั่วประเทศต่อไป