LHHOTEL พร้อมนำหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนเข้าเทรดวันแรก 17 พ.ย.66 ประมาณการผลตอบแทนปีแรกกว่า 10.5%

775

LHHOTEL เตรียมนำหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ภายหลังลงทุนเพิ่มเติมทรัพย์สินใหม่โรงแรม 2 แห่งในพัทยาเมืองท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลกเป็นที่เรียบร้อย รับปัจจัยบวกด้านการท่องเที่ยวกำลังฟื้นตัว ช่วงไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวและมาตรการฟรีวีซ่าเพิ่มเติมแก่ประเทศอินเดียและไต้หวัน ชูศักยภาพเป็นกองทรัสต์โรงแรมที่มีทรัพย์สินและมูลค่าตามราคาตลาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ประมาณการอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนปีแรกอยู่ที่กว่า 10.5%* 

มนรัฐ ผดุงสิทธิ์

             มนรัฐ ผดุงสิทธิ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัดในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ LHHOTEL เปิดเผยว่า ได้เตรียมนำหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของ “ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล” (LHHOTEL) เข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องจากขนาดกองทรัสต์ที่ใหญ่ขึ้นรองรับผู้ที่สนใจเข้าลงทุนใน LHHOTEL โดยถือเป็นช่วงเวลาที่ดีของการลงทุนในกองทรัสต์โรงแรม จากปัจจัยบวกภาพรวมการท่องเที่ยวของประเทศไทยอยู่ในช่วงฟื้นตัวและปัจจุบันเป็นช่วงไฮซีซั่น รวมถึงมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐให้ฟรีวีซ่าเพิ่มเติมแก่ประเทศอินเดียและไต้หวันเป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 10 พฤศจิกายน 2566 – 10 พฤษภาคม 2567 อีกทั้งส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทรัสต์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และพันธบัตรรัฐบาลในปัจจุบันอยู่ในระดับที่น่าสนใจต่อการเข้าลงทุนเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนจากเงินปันผล ประกอบกับราคาหน่วยทรัสต์ในปัจจุบันที่ยังต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐาน  

ดร.ณัฐกวิน เจียมโชติพัฒนกุล

ดร.ณัฐกวิน เจียมโชติพัฒนกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ LHHOTEL กล่าวว่า LHHOTEL เป็นกองทรัสต์โรงแรมที่มีมูลค่าทรัพย์สินและมูลค่าตามราคาตลาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย หลังเข้าลงทุนเพิ่มเติมในโรงแรมที่พัทยาอีก 2 แห่ง ส่งผลให้มีทรัพย์สินในพอร์ตโฟลิโอรวม 5 แห่ง ได้แก่ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21, โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ, โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55, โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สเปซ พัทยา และโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา มีห้องพักรวมทั้งสิ้น 2,287 ห้อง ขณะที่ผลการดำเนินงานช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ โรงแรมทั้ง 5 แห่ง มีอัตราเข้าพักเฉลี่ยสูงประมาณ 90% และปัจจุบันยังคงมีลูกค้าคนไทยและต่างชาติจองห้องพักล่วงหน้าอย่างต่อเนื่อง  

จิตติสา เจริญพานิช

จิตติสา เจริญพานิช ผู้บริหารงานวาณิชธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม กล่าวว่า LHHOTEL ถือเป็นกองทรัสต์โรงแรมที่มีความโดดเด่น โดยโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ทั้ง 5 แห่งที่เป็นทรัพย์สินของกองทรัสต์ ถือเป็นโครงการคุณภาพที่พัฒนาโดยกลุ่มแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยและโรงแรมชั้นนำในประเทศไทย โดยมีทั้งโรงแรมที่ตั้งอยู่ในย่านศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพฯ ได้แก่ อโศก ราชดำริ ทองหล่อ และอีก 2 แห่งในย่านพัทยาเหนือ ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลกและได้รับความนิยมจากคนไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และภายหลังการลงทุนเพิ่มเติมได้ประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนปีแรกหลังเพิ่มทุนที่ระดับกว่า 10.5%*

ยศวีร์ สุทธิกุลพานิช

ยศวีร์ สุทธิกุลพานิชผู้บริหารสายงาน Investment Banking and Capital Markets ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม กล่าวว่า LHHOTEL เป็นกองทรัสต์โรงแรมชั้นนำที่มีผลการดำเนินงานฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งนับตั้งแต่กลางปีที่แล้ว หลังสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 คลี่คลายและภาพรวมการท่องเที่ยวทยอยฟื้นตัว โดยสามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทน (จ่ายปันผล) อย่างโดดเด่นสูงถึง 0.88 บาทต่อหน่วย ในช่วง 8 เดือนครึ่งของปี 2566 ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในอดีตนับตั้งแต่จัดตั้งกองทรัสต์ปลายปี 2558 นอกจากนี้จากภาพรวมการท่องเที่ยวที่กำลังฟื้นตัวและอยู่ในช่วงไฮซีซั่น จะเป็นปัจจัยบวกทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อผลดำเนินงานของ LHHOTEL 

หมายเหตุ 

* อ้างอิงประมาณการผลตอบแทนของกองทรัสต์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน บนสมมติฐานราคาเสนอขายสูงสุด 10.5 บาทต่อหน่วย 

คำเตือน: ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน