“WICE” ติดหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566  

780

มีข่าวดีเข้ามาไม่มีหยุดหย่อน สำหรับ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ WICE ล่าสุด ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 คว้าเรตติ้ง AA ในกลุ่มบริการ ซึ่งในปีนี้ มีบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการคัดเลือกทั้งสิ้น 193 บริษัท สะท้อนให้เห็นว่า WICE ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยยกระดับการดำเนินงานและการจัดทำรายงานภายใต้กรอบ ESG (Environmental, Social and Governance) ในทุกมิติ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบองค์กรสีเขียว ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียในทุกฝ่าย พร้อมรับมือกับความเสี่ยง และความท้าทายของสถานการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว งานนี้ ผู้บริหาร WICE “ชูเดช คงสุนทร” เร่งตอกย้ำความเชี่ยวชาญและการบริหารงาน โดยนำแนวคิดด้านความยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินธุรกิจ พร้อมคำนึงถึงทุกภาคส่วน เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือ การเติบโตและเป็นองค์กรที่ยั่งยืน พร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนักลงทุน