โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ สมุย ออกหน่วยให้บริการ โครงการ EKG สัญจร “ดูแลหัวใจชาวเกาะสมุย”

667

บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ สมุย จำกัด (WPS) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บมจ.โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง(WPH) จัดโครงการ EKG สัญจร “ดูแลหัวใจชาวเกาะสมุย” ยกระดับการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และการรักษาพยาบาลให้แก่กลุ่มชาวบ้านที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป และเป็นผู้ที่เสี่ยงเป็นโรคหัวใจตามเกณฑ์ที่ทางโรงพยาบาลกำหนด ในเขตพื้นที่ 7 ตำบลของอำเภอเกาะสมุย ได้แก่ ตำบลบ่อผุด ตำบลแม่น้ำ ตำบลอ่างทอง ตำบลลิปะน้อย  ตำบลตลิ่งงาม ตำบลหน้าเมือง และตำบลมะเร็ต รวมจำนวน 3,500 ท่าน เริ่มให้บริการตั้งแต่ พฤศจิกายน – ธันวาคม 2566