MASTER คว้ารางวัล Trophy of Authentic Excellent Spendor of Thailand

643

นายแพทย์อรรถกร ถาวรสวัสดิ์ และ แพทย์หญิงณัฐรดา ประทีป  ในฐานะตัวแทน โรงพยาบาลด้านศัลยกรรมเสริมความงามภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช : Masterpiece Hospital” บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTER  เข้ารับรางวัล Trophy of Authentic Excellent Spendor of Thailand ที่จัดขึ้นโดย ExoCoBio ผู้ผลิต ASCE Plus Exosome ซึ่งรางวัลนี้สะท้อนว่าโรงพยาบาลมาสเตอร์พีชมียอดการสั่งซื้อสูงสุด ตอกย้ำให้ทุกท่านมั่นใจว่าโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช เป็นผู้นำด้านหัตถการจากการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยสูง โดยเป็นไปตามมาตรฐานระดับประเทศ และเป็นที่ยอมรับของทั่วโลก 

ทั้งนี้ นายแพทย์อรรถกร ถาวรสวัสดิ์ เป็นแพทย์ชำนาญการด้านผิวพรรณความงามและการปรับโครงหน้าของ Skin Master by Masterpiece Hospital แพทย์หญิงณัฐรดา ประทีป เป็นแพทย์ชำนาญการด้านดูแลรักษาผิวพรรณ ที่ศูนย์ Skin Master by Masterpiece Hospital และเป็นแพทย์ผู้ดูแลสุขภาพ (แพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ชะลอวัย) ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพครบวงจร Sukho Center by Masterpiece Hospital 

สำหรับงานในปีนี้มาในธีม ASCE Plus The Future of Medical Aesthetic โดยภายในงานยังได้ให้มุมมองเทรนด์ความรู้การใช้ยาให้ปลอดภัย เทคโนโลยีใหม่ รวมถึงงานวิจัยใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น และเทคนิคการใช้ Exosome ในการรักษา ฟื้นฟูผิว เส้นผม เพื่อนำมาใช้รักษาลูกค้าของโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช  ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ The Salil Hotel Riverside-Bangkok