แอกซ่า ส่งเสริมตัวแทน-นายหน้าประกันภัย จัดอบรมเพิ่มทักษะด้านรถยนต์ไฟฟ้า

603

แอกซ่าประกันภัย จัดกิจกรรม “Let’s Get Together with AXA!” ณ  โรงแรม คิมป์ตัน มาลัย กรุงเทพฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพสร้างองค์ความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้าให้กับตัวแทนและนายหน้าประกันภัย เพื่อต่อยอดงานบริการที่มีประสิทธิภาพให้กับลูกค้า สอดรับแผนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์ให้แข็งแกร่งขององค์กรในฐานะผู้นำธุรกิจประกันภัยระดับโลก

หนึ่งในกลยุทธ์การดำเนินงานที่สำคัญของแอกซ่า คือการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และเพิ่มทักษะความสามารถให้กับบุคลากรในองค์กรและพันธมิตรอยู่เสมอ ล่าสุดจึงได้จัดกิจกรรม Let’s Get Together with AXA!” เปิดคอร์สฝึกอบรมตัวแทนและนายหน้าประกันภัย ให้ความรู้เรื่องรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเติมเต็มศักยภาพอย่างรอบด้าน ตลอดจนเพื่อเกิดความพร้อมสำหรับการทำงานในการให้คำแนะนำลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การยกระดับการบริการและส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าครอบคลุมทุกมิติ

สำหรับกิจกรรม Let’s Get Together with AXA! จัดขึ้นเพื่อให้นายหน้าและตัวแทนประกันภัยได้นำองค์ความรู้ไปต่อยอดพัฒนางานบริการให้มีความหลากหลาย สอดรับกับเทรนด์การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่กำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลก โดยเฉพาะงานด้านซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในการดูแลให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าของตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัย ตอกย้ำการบริการที่ใส่ใจผู้บริโภคด้วยมาตรฐานการบริการเดียวกันทั่วโลก