ผู้บริหาร TGE ได้รับเลือกเป็น “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2023” ภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค 

642

พงศ์นรินทร์ วนสุวรรณกุล (ขวา) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TGE รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2023” ในภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค จาก ฯพณฯพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรีในฐานะประธานในพิธี ที่จัดโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) เพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานและทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีต่ออนุชนรุ่นหลัง ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ