ธนาคารกรุงเทพ ร่วมแสดงความไว้อาลัย พร้อมเข้าร่วมพิธีละหมาดขอพร และพิธีพระราชทานดินฝังร่าง จุฬาราชมนตรีคนที่ 18

584

พจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความไว้อาลัย เข้าร่วมพิธีละหมาดญะนาซะห์ (ละหมาดขอพร) และพิธีพระราชทานดินฝังร่าง อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรีคนที่ 18 แห่งราชอาณาจักรไทย ที่ถึงแก่อนิจกรรมกลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์ (พระผู้เป็นเจ้า) เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยได้เคลื่อนศพไปจัดพิธีละหมาดญะนาซะห์ (ละหมาดขอพร) ในวันที่ 23 ตุลาคม 2566 ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา โดยมี ซากีย์ พิทักษ์คุมพล สมาชิกวุฒิสภา เป็นตัวแทนครอบครัว พร้อม อรุณ บุญชม ประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพขอร่วมแสดงความอาลัยและระลึกถึงคุณงามความดีของจุฬาราชมนตรีที่ได้สร้างคุณูปการด้านศาสนาอิสลามไว้บนแผ่นดินไทยนานัปการ ขอให้องค์อัลลอฮ์ทรงโปรดรับดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ของท่านให้พำนักอยู่ในสรวงสวรรค์ด้วยเถิด