กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมมือ 3 พันธมิตรจัดกิจกรรม Bhappy ครั้งที่ 13

542

โชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ 3 องค์กรพันธมิตร นำโดยประธานการจัดกิจกรรม ชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ และ ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน), เภสัชกรหญิง อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ สาธิต ลิปตะสิริ ประธานกรรมการ บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสากว่า 500 คน ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชนผ่านกิจกรรม “Bhappyครั้งที่ 13 แต้มสี เติมฝัน สร้างสุขอนามัย ส่งเสริมการออมให้น้อง” โดยร่วมกันปรับภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนด้วยการวาดภาพระบายสีกำแพง ทาสีรั้วหอประชุม ทำความสะอาดและปรับปรุงห้องสมุด สร้างแปลงผักสวนครัว  ตลอดจนสร้างสุขอนามัยให้แก่นักเรียนด้วยการสอนการแปรงฟันอย่างถูกวิธี และสอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานด้วยวิธี  CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน ณ โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม (วัดเขาบางทราย)