มูลนิธิอิออนประเทศไทย รวมพลอาสาคืนชีวิตป่าต้นน้ำ ณ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จ.เชียงใหม่

581

มูลนิธิอิออนประเทศไทย นำโดย ซึโทะมุ โอโมะเดะระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบเงินจำนวน 500,000 บาท แก่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนโครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำอุทยานศรีลานนา ประจำปี 2566 ภายใต้โครงการ AEON Grow Green ซึ่งมูลนิธิจัดขึ้นเพื่อร่วมพลิกฟื้นคืนผืนป่าต้นน้ำบริเวณป่าบ้านทุ่งหลุก ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว และป่าบ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียวดาว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 120 ไร่ โดยลงปลูกกล้าไม้กว่า 24,000 ต้น โดยมีเป้าหมายเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน ที่สอดคล้องกับพันธกิจของมูลนิธิฯ ที่มีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่ชุมชนท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 

โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทางมูลนิธิฯ นำโดยคณะผู้บริหาร และอาสาสมัครของมูลนิธิฯ ได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16  ปลัดอำเภอเชียงดาว  หน่วยราชการ  รวมทั้งประชาชนและนักเรียนในพื้นที่ ร่วมกันปลูกป่า ณ บ้านทุ่งหลุก ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่