ถอดรหัส 3Cs ของซี-วิท (C-vitt) สู่เป้าหมายเด็กไทยสุขภาพดีทั้งกายและใจแบบยั่งยืน

802

“จิตใจที่แจ่มใสย่อมมาจากร่างกายที่แข็งแรง” คือแนวคิดสำคัญของ ซี-วิท (C-vitt) ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท เฮ้าส์ โอสถสภา ฟู้ดส์ จำกัด ได้ดำเนินโครงการ “C-vitt สู่อนาคตที่สดใส ไปด้วยกัน” ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 โดย มร.โอซามุ โซมะ ประธานบริหาร บริษัท เฮ้าส์ โอสถสภา ฟู้ดส์ จำกัด เปิดเผยว่า ซี-วิท มีความตั้งใจที่จะทำโครงการเพื่อให้เด็กไทยมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ดำเนินการสำเร็จไปด้วยดีในปีที่ผ่านมากับภารกิจมอบเครื่องดื่มวิตามินซี ซี-วิท มินิ เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้เด็กๆ ได้มีร่างกายที่แข็งแรง เพราะซี-วิท เชื่อมั่นว่าการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจะนำไปสู่การมีสุขภาพจิตใจที่ดีตามมา  

จากการดำเนินงานร่วมกับทั้งสองมูลนิธิ ทำให้ทราบว่าประเทศไทยยังมีเด็กจำนวนมากที่ประสบปัญหาด้านโภชนาการ ไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอตามความต้องการของช่วงวัย จากปัจจัยต่างๆ เช่น ปัญหาความยากจน ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสารอาหาร เป็นต้น ทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพและส่งผลถึงสภาพอารมณ์และสภาพจิตใจที่ไม่แข็งแรงตามมา ดังนั้น ซี-วิท จึงมุ่งมั่นให้โครงการที่จัดขึ้นในปีนี้และในปีต่อๆ ไป มีส่วนช่วยในการพัฒนาสุขภาพร่างกายและจิตใจของเด็กๆ อย่างยั่งยืน

โดยโครงการ “C-vitt สู่อนาคตที่สดใส ไปด้วยกัน” ได้วางแนวทางสำหรับการเดินหน้าสู่เป้าหมายเด็กไทยมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ (Healthy Body & Mind)ด้วยแนวคิด 3Cs ได้แก่ Collaboration – Consistency – Community

Collaboration การสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีแนวคิดมุ่งมั่นส่งเสริมด้านสุขภาพให้กับเด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกล เช่นเดียวกันอย่างมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยและมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ที่ช่วยให้ ซี-วิท สามารถกระจายเครื่องดื่มซี-วิท มินิ ไปถึงมือเด็กๆ ได้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยในปี 2565 ได้มีการมอบเครื่องดื่ม ซี-วิท มินิ จำนวน 1 ล้านกล่องให้เด็กๆ กว่า 47,000 คน และในปี 2566 ได้มอบเพิ่มขึ้นเป็น 1.2 ล้านกล่องให้เด็กกว่า 50,000 คน

Consistency การดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยในปีที่ 2 ซี-วิท ได้เพิ่มโครงการเชิงคุณภาพขึ้น ด้วยการมอบ ซี-วิท มินิ ให้ได้ดื่มเป็นประจำทุกวัน ระยะเวลา 1 ปี เพื่อให้เห็นผลเชิงสุขภาพทางร่างกายและจิตใจ โดยนำร่องกับนักเรียน 900 คนใน 9 โรงเรียนพื้นที่ห่างไกล ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำหอม จ.ตาก, โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง จ.พิษณุโลก, โรงเรียนบ้านจานบัว จ.ศรีสะเกษ, โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง จ.ศรีสะเกษ, โรงเรียนนาสนาดก์ จ.จันทบุรี, โรงเรียนบ้านแหลมสัก จ.กระบี่, โรงเรียนวัดโคกพิกุล จ.นครศรีธรรมราช, โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง และโรงเรียนแก่งกระจานพิทยาคม จ.เพชรบุรี และได้วางแผนงานว่าจะดำเนินโครงการนี้ไปอย่างต่อเนื่อง

Community ซี-วิท ได้จัดกิจกรรมให้พนักงานลงพื้นที่กับเด็กๆ ในโรงเรียนห่างไกล เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิตามินซีที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย แหล่งวิตามินซีที่สามารถหาได้ใกล้ตัว ผ่านการเล่นเกมอย่างสนุกสนาน ซึ่งความรู้ที่ได้รับยังสามารถนำไปแบ่งปันให้เพื่อน ครอบครัว และคนในชุมชนได้ ขณะเดียวกัน พนักงานของซี-วิท ที่เข้าร่วมกิจกรรมยังได้เพลิดเพลินและอิ่มเอมใจในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กๆ มีความสุขด้วย