บอร์ดบริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) อนุมัติแต่งตั้ง “เหอ จือ หวง” ดำรงตำแหน่ง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

118
เหอ จือ หวง

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) หรือ DIMET เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้ง เหอ จือ หวง กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2566  เป็นต้นไป 

เหอ จือ หวง ปัจจุบัน อายุ 43 ปี มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการลงทุนทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ โดยก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ  แต่ได้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อช่วงต้นปี เนื่องจากติดภารกิจการลงทุนในต่างประเทศ

การที่บริษัทฯ แต่งตั้ง เหอ จือ หวง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) อีกครั้งนั้น เพื่อให้ เหอ จือ หวง ได้มีโอกาสนำความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาร่วมพัฒนาบริษัทฯ และเพื่อสานต่อนโยบายและแผนงานเดิมที่เคยนำเสนอแก่คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไว้  ทั้งนี้ เหอ จือ หวง ยืนยันจะให้การสนับสนุนแก่บริษัทฯ ทั้งในด้านการเงิน เครือข่าย และพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทาง และโอกาสทางการค้าให้แก่บริษัทฯ โดยมีเป้าหมายให้บริษัทฯ สามารถพลิกฟื้นและกลับมามีกำไรภายในอนาคตอันใกล้