ITEL ต่อยอดธุรกิจ ประกาศเข้าซื้อกิจการ “Global Lithotripsy Services” เล็งเห็นศักยภาพเติบโตใน Health Tech

621
ณัฐนัย อนันตรัมพร

บมจ. อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม หรือ ITEL ประกาศ เข้าซื้อกิจการ “Global Lithotripsy Services” หลังเล็งเห็นศักยภาพเติบโตใน Health Tech ระบุเริ่มบันทึกรายได้ไตรมาส 4/2566 ทันที

ณัฐนัย อนันตรัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL ผู้ให้บริการโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติก ที่มีความเสถียรภาพสูงสุดทั่วประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯ รายงานตลาดหลักทรัพย์ ถึงรายการเข้าซื้อหุ้นของ บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซี่ย์ เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ Global Lithotripsy Services Company Limited โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น 100%  ซึ่งคาดว่ากระบวนการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะแล้วเสร็จภายใน 31 ตุลาคม 2566 นี้  โดยเบื้องต้นคาดจะเริ่มรับรู้รายได้ ในไตรมาส 4/2566 เป็นต้นไป

สำหรับวัตถุประสงค์การเข้าลงทุนครั้งนี้ เพื่อการต่อยอดธุรกิจด้านเทคโนโลยีสุขภาพ (Health Tech) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขยายและดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นที่จะนำเอาเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์เข้ามาพัฒนาให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นและเท่าเทียมกันในทุกพื้นที่ โดยการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ และผสมผสานกับโครงสร้างพื้นฐานหลักและบุคลากรที่มีอยู่แล้วได้อีกด้วย

ณัฐนัย กล่าวว่า ITEL เล็งเห็นโอกาสการเติบโตในธุรกิจ Health Tech ทำให้ตัดสินใจเข้าลงทุนใน  Global Lithotripsy Services Company Limited ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ ด้าน CT Scan / MRI Scan  และยังเป็นบริษัทย่อยของบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลก Sodexo จากประเทศฝรั่งเศส อีกทั้งบริษัทนี้ยังมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจมากว่า 27 ปี รวมถึงยังมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งทั้งการเติบโตด้านรายได้กำไร และรวมถึงกระแสเงินสดที่เป็นบวกตลอดเวลา ทำให้บริษัทเล็งเห็นถึงศักยภาพการเติบโตในอนาคตและขยายไปในพื้นที่ให้บริการอื่นๆ ที่ยังไม่ได้มีการให้บริการส่วนนี้ ได้อีกมาก

โดยภายหลังจากการระบาดของ COVID-19 ที่ผ่านมานั้น จะเห็นได้ว่าปัญหาสุขภาพมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ใช้บริการสถานพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ รวมถึงพื้นที่ห่างไกลต้องใช้เวลากับการเดินทางและการรอคอยที่ยาวนานกว่าจะได้รับการดูแลรักษา ซึ่งการนำเทคโนโลยีด้าน Health Tech เข้ามาช่วยในส่วนนี้จะทำให้การเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีอยู่อย่างจำกัดสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งบริการด้านสุขภาพไม่ได้จำกัดเฉพาะพื้นที่ตัวเมืองหรือหัวเมืองเท่านั้นแต่สามารถขยายไปยังพื้นที่ห่างไกลต่างๆ ได้ ซึ่งบริษัทสามารถระดมทรัพยากรที่มีอยู่และดำเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน มาช่วยผลักดันการเติบโตในส่วนนี้ได้ 

สำหรับภาพรวมในปี 2566 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นให้บริการลูกค้าอย่างเต็มที่ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งฐานลูกค้าเก่าที่เข้ามาใช้บริการ และต่อยอดความสำเร็จในการขยายบริการเพิ่มเติม เช่น งาน Drone & Anti-Drone, งาน Smart CCTV และอื่นๆ โดยอาศัยจุดแข็งจากโครงข่ายที่มีประสิทธิภาพ และเสถียรภาพของโครงข่ายที่เหนือระดับ ทำให้เพิ่มศักยภาพการแข่งขันเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาด สร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้า สร้างรายได้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และคาดว่าผลงานโดยรวมปีนี้จะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ