โรงงานกลุ่ม KTIS รับมอบเกียรติบัตรรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นฯ ระดับประเทศปีที่ 14

536

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สาขา 3 หรือ KTIS 3 ซึ่งเป็นสถานประกอบการภายใต้กลุ่ม KTIS ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจร โดย วีรวัฒน์ สิริวงศ์สาคร ผู้จัดการโรงงาน อรุณ พันธุ์เพียร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ พร้อมคณะกรรมการสวัสดิการบริษัท และคณะกรรมการภาพลักษณ์องค์กร เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับมอบเกียรติบัตรรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2566 ระดับประเทศปีที่ 14 และรับมอบเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการที่มีระบบการบริหารจัดการแรงงานที่ดีในภาวะวิกฤตจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จาก ชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมพระบาง อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์