ศูนย์ฯ สิริกิติ์ ศูนย์การประชุมแห่งเดียวในประเทศ คว้า “รางวัลอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น” ประเภทศูนย์การประชุม โดดเด่นด้านสถาปัตยกรรม 

540
ศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการบริหาร บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ รับรางวัล FIABCI-Thai PRIX D’EXCELLENCE AWARDS 2023 ประเภทศูนย์การประชุม ที่มีความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมการออกแบบ สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทย จากสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากลไทย (FIABCI-Thai) โดยได้รับเกียรติจากจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (ซ้ายสุด) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานมอบรางวัล โดยมี บูเดียซา สัทธาวินาตา (ที่ 3 จากซ้าย) นายกสมาคม FIABCI สากล และดร.โสภณ พรโชคชัย (ที่ 4 จากซ้าย) นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากลไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ศูนย์การประชุมแห่งแรกและแห่งเดียวในไทย คว้ารางวัลเกียรติยศระดับนานาชาติ “โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น 2023” หรือ  “FIABCI-Thai PRIX D’EXCELLENCE AWARDS 2023” ประเภทศูนย์การประชุมที่มีความงดงามด้านสถาปัตยกรรมการออกแบบ สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตาทั่วโลก อีกขั้นของความสำเร็จที่ช่วยยกระดับธุรกิจอิเวนต์ไทยสู่เวทีโลก

FIABCI-Thai PRIX D’EXCELLENCE AWARDS เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบโดยสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากลไทย (FIABCI-Thai) ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล (FIABCI) ที่มีสมาชิกถึง 120 แห่งใน 70 ประเทศทั่วโลก นับเป็นสมาคมอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สำหรับรางวัลFIABCI-Thai PRIX D’EXCELLENCE AWARDS เป็นการพิจารณาร่วมกันโดยคณะกรรมการของ FIABCI-International จากหลายประเทศ เพื่อมอบรางวัลให้กับโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีความโดดเด่นที่สุดในประเทศ รวมทั้งหมด 16 ประเภท

ศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการบริหาร บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เปิดเผยว่า “เราภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ศูนย์ฯ สิริกิติ์ เป็นศูนย์การประชุมแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศ ที่ได้รับรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น 2023 ประเภทศูนย์การประชุมครั้งนี้ และเป็นโอกาสอันดีที่ศูนย์ฯ สิริกิติ์ ซึ่งทำหน้าที่เสมือนห้องรับแขกของเมืองไทย และเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการเป็นสถานที่ให้การต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วโลกที่ได้ถ่ายทอดอัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตานานาชาติผ่านสถาปัตยกรรม”

เพื่อให้สอดรับต่อการเปลี่ยนแปลง และยกระดับศูนย์การประชุมให้มีศักยภาพทัดเทียมนานาประเทศในปี 2562 ศูนย์ฯ สิริกิติ์จึงปรับปรุงครั้งใหญ่ และกลับมาอีกครั้งด้วยภาพลักษณ์ใหม่ที่ทันสมัย แต่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ไทย ที่มีดีไซน์อันสง่างาม โดยสถาปัตยกรรมภายนอก สถาปัตยกรรมภายในและภูมิสถาปัตย์ เป็นการออกแบบที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ผสานกับความทันสมัย ตามแนวคิด ‘สืบสาน รักษา ต่อยอด’ในขณะเดียวกันได้ดึงอัตลักษณ์ความงดงามของผ้าไทยที่เป็นเสมือนเอกลักษณ์สำคัญที่ต่างชาติได้รู้จัก มาเป็นแกนหลักในการตกแต่งภายใน โดยประยุกต์ให้เข้ากับพื้นที่ต่างๆ ซึ่งผู้มาเยือนสามารถสัมผัส และเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีความหลากหลาย เมื่อมาเยือนศูนย์ฯ สิริกิติ์   

การได้รับรางวัล FIABCI-Thai PRIX D’EXCELLENCE AWARDS ถือเป็นก้าวเริ่มต้นที่ศูนย์ฯ สิริกิติ์ จะต่อยอดไปสู่รางวัล FIABCI-WORLD PRIX D’EXCELLENCE AWARDS ในระดับสากลต่อไป ซึ่งศูนย์ฯ สิริกิติ์ พร้อมทำหน้าที่เป็นตัวแทนคนไทยและประเทศไทย ในการถ่ายทอดอัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตานานาชาติอย่างเต็มภาคภูมิ ให้สมกับการเป็น “ศูนย์การประชุมแห่งชาติ และแห่งแรกของประเทศไทย”