กรุงศรี จับมือ ไทยฮอนด้า หนุนใช้ EV Bike ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน

567

กรุงศรี นำโดย ไพโรจน์ ชื่นครุฑ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร ประสานความร่วมมือกับ บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด นำโดย ชิเกโตะ คิมูระ (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร เดินหน้าสร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยผ่านความร่วมมือในการนำรถจักรยานยนต์พลังงานทางเลือกมาใช้ในการดำเนินงานภายในองค์กรของกรุงศรี รวมถึงการดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้และประสบการณ์ในการใช้งาน EV BIKE ตอกย้ำเป้าหมายที่สอดคล้องกันของทั้งสองบริษัทในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2593 พร้อมสร้างอนาคตสังคมไทยที่เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

ไพโรจน์ ชื่นครุฑ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในฐานะสถาบันการเงินที่ดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมกรุงศรีมุ่งมั่นที่จะร่วมแก้ไขปัญหาความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ  ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญของประชาคมโลก  การร่วมมือกับไทยฮอนด้าในครั้งนี้  นับเป็นอีกหนึ่งแนวทางลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการดำเนินงาน มุ่งสู่เป้าหมายในการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการทางธุรกิจของธนาคารภายในปี 2573 ตามที่ได้กำหนดไว้  อีกทั้งยังเป็นแรงผลักดันที่จะช่วยสร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ กรุงศรีเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนให้ทั้งสองบริษัทบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม  ขณะเดียวกันก็ช่วยส่งเสริมให้คนไทยมีโอกาสเข้าถึงยานยนต์พลังงานทางเลือกใหม่ ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างการเติบโตให้กับตลาด EV BIKE และผลักดันทำให้เกิดระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าขึ้นจริง  สนับสนุนประเทศไทยในการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ”

ด้าน มร.ชิเกโตะ คิมูระ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด กล่าวว่า “ไทยฮอนด้าได้พัฒนา EV Ecosystem มาอย่างต่อเนื่องโดยการร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน  เรารู้สึกยินดีที่ได้ร่วมกับสถาบันการเงินชั้นนำอย่างธนาคารกรุงศรี ในฐานะพันธมิตรใหม่ที่ดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก  โดยมีแนวคิดที่สอดคล้องกันกับทางฮอนด้าที่มุ่งมั่นในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างสังคมยั่งยืน  เป็นที่มาของการพัฒนาและใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าโดยเริ่มจากในองค์กรต่อยอดขยายไปสู่ EV Ecosystem รูปแบบใหม่ของสังคมไทย”

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้  กรุงศรีได้ดำเนินการเช่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าฮอนด้า รุ่น BENLY e: เพื่อใช้เป็นยานพาหนะในการรับ-ส่งเอกสารของกรุงศรีทั้งในส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาของธนาคาร  โดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าฮอนด้า รุ่น BENLY e: รองรับเทคโนโลยีการสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ (SWAP) ทำความเร็วสูงสุด 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  และสามารถวิ่งได้ในระยะทาง 78 กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง 

บุนเซอิ โอคุโบะ ประธานกลุ่มธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่นและบรรษัทข้ามชาติ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กรุงศรีมีความยินดีอย่างยิ่งในการสนับสนุนการดำเนินงานของลูกค้าไทย ฮอนด้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อม  ซึ่งนอกจากกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว  กรุงศรีพร้อมที่จะช่วยเหลือลูกค้าให้สามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่การลงทุนและการดำเนินธุรกิจแบบคาร์บอนต่ำ  รวมถึงให้การสนับสนุนด้านการเงินเพื่อความยั่งยืน (ESG Finance) อย่างครบวงจรแก่โครงการพลังงานทางเลือก  เพื่อสนับสนุนลูกค้าธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป  ตอกย้ำความเป็นผู้นำธนาคารพันธมิตรที่กลุ่มธุรกิจไว้วางใจอย่างแท้จริง”

จากความร่วมมือที่เกิดขึ้นดังกล่าว  สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกรุงศรีที่จะทำให้พันธกิจด้าน ESG เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม  ทั้งยังพร้อมให้ความร่วมมือและการสนับสนุนพันธมิตรและลูกค้าธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน  เพื่อเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมไทย  และขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนต่อไป