‘ETL’ ประกาศราคาขายหุ้น IPO 1.68 บาทต่อหุ้น เตรียมเปิดให้นักลงทุนจองซื้อ 24-26 ต.ค.นี้

529

‘บมจ.ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ หรือ ETL’ ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน ประกาศราคาขายหุ้น IPO ที่ 1.68 บาทต่อหุ้น เตรียมเปิดให้ผู้ถือหุ้นของบมจ. ไวส์ โลจิสติกส์ หรือ WICE เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นจองซื้อในวันที่ 11-18 ต.ค. 2566 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการจองซื้อ นักลงทุนรายย่อยจองซื้อ 24-26 ต.ค.นี้ คาดนำหุ้นเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในเดือนพฤศจิกายนนี้ เดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งระบบโลจิสติกส์ เร่งขยายการลงทุน Reefer Container ตอกย้ำการเป็น THE CROSS-BORDER KING 

          บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ETL ได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย พร้อมแต่งบริษัทหลักทรัพย์อีก 3 ราย เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้น IPO ของ ETL ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)  

ลี ยิค เชร์

ลี ยิค เชร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)(บริษัทฯ) หรือ ETL เปิดเผยว่า ETL ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการให้บริการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน (Cross-Border Transportation Carrier) ซึ่งกลุ่มผู้ก่อตั้งและกลุ่มผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์มากกว่า 10 ปี ทำให้มีความชำนาญและเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนและกฎระเบียบต่างๆ ในแต่ละประเทศ จึงทำให้การให้ขนส่งสินค้าของบริษัทฯ เป็นไปอย่างราบรื่น ตรงเวลาและถูกต้องตามกฎระเบียบ ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนไปยังประเทศต่างๆ ทั้งในแถบทวีปเอเชียและทวีปยุโรป ภายใต้การบูรณาการรูปแบบการขนส่งที่หลากหลาย เพื่อให้บริการขนส่งข้ามพรมแดนที่รวดเร็ว มีความยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจ และเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง และความต้องการของผู้ส่งสินค้า ตลอดจนเดินหน้าขยายธุรกิจควบคู่กับการมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อสร้างสมดุลระหว่างมูลค่าทางธุรกิจและคุณค่าต่อลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเป็นสำคัญ พร้อมทั้งการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนองค์กร สังคม และประเทศไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว 

กฤชวรรณ ซื้อเจริญชัย

กฤชวรรณ ซื้อเจริญชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ETL กล่าวต่อว่าบริษัทฯ มุ่งมั่นสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยจุดเด่นในการเป็น THE CROSS-BORDER KING หรือ ผู้นำธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนระหว่างประเทศที่ครบวงจร ซึ่งการเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันรองรับการเติบโต โดย ETL มุ่งหวังเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมและยืดหยุ่น เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าด้วยกลยุทธ์ที่ชาญฉลาด ภายใต้วิสัยทัศน์ เพื่อเชื่อมโยงประเทศในยุโรปและเอเชียให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นผ่านการขนส่งที่รวดเร็ว คุ้มค่า และหลากหลายรูปแบบ  

บริษัทฯ วางเป้าหมายการเติบโตอย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง ภายใต้แผนลงทุนเพื่อขยายขีดความสามารถในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการขนส่งในด้านต่างๆ โดยเตรียมลงทุนเพิ่มเติมในตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งตู้แบบปกติ (Dry Container) และตู้แบบควบคุมอุณหภูมิ (Reefer Container) ที่มีแนวโน้มความต้องการเพิ่มขึ้น สำหรับสินค้าที่ต้องการการควบคุมอุณหภูมิแบบคงที่ตลอดการขนส่งสินค้า เช่น ยาและเวชภัณฑ์ เครื่องดื่ม ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำอาง เป็นต้น โดยบริษัทฯ พร้อมเดินหน้านำเสนอการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบวัดอุณหภูมิภายในตู้คอนเทนเนอร์และแสดงผลให้คนขับรถทราบ รวมถึงมีระบบส่งข้อมูลอุณหภูมิอัตโนมัติมายัง Command Center แบบ Real Time ในแต่ละประเทศเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ สามารถรักษาระดับอุณหภูมิได้ตามความต้องการของลูกค้าเพื่อคงคุณภาพของสินค้าไว้ได้ตลอดเที่ยวการขนส่งก่อนถึงกลุ่มลูกค้า B2B หรือ Business-to-Business นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนลงทุนยานพาหนะ เพื่อเพิ่มความสามารถและขยายขอบเขตการให้บริการขนส่งสินค้า ทั้งในเส้นทางที่กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการอยู่ รวมถึงเส้นทางใหม่ๆ และมีแผนลงทุนพัฒนาระบบTransportation Management System (TMS) ซึ่งเป็นระบบการจัดการเที่ยวรถที่ใช้ภายในกลุ่มบริษัทฯ เพื่อรองรับการให้บริการที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการจัดการต้นทุนและเที่ยวรถอย่างเป็นระบบ และลงทุนในลานตู้คอนเทนเนอร์   

ปิญชาน์ ชัยสาม

ปิญชาน์ ชัยสาม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ETL กล่าวว่า ปัจจุบัน ETL เป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ (Cross-Border Transportation Service) โดยมีบริการ 2 รูปแบบ ได้แก่ 

(1.) การขนส่งสินค้าแบบเต็มตู้ (Full Truck Load: FTL) ซึ่งเป็นการให้บริการขนส่งสินค้าแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ หรือเหมาทั้งตู้คอนเทนเนอร์ โดยสินค้าภายในตู้คอนเทนเนอร์จะเป็นของผู้ส่งหรือลูกค้าเพียงรายเดียว ซึ่งบริษัทฯ จะให้บริการแบบ Door to Door โดยนำรถบรรทุกพร้อมตู้คอนเทนเนอร์ไปรับสินค้าจากโรงงานหรือคลังสินค้าของผู้ส่งสินค้า (Shipper)และส่งไปยัง โรงงาน หรือคลังสินค้าของผู้รับสินค้า (Consignee) 

(2.) การขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้ (Less than Truck Load: LTL) ซึ่งเป็นการให้บริการขนส่งสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์จะเป็นของลูกค้ามากกว่า1 รายแบ่งใช้พื้นที่ร่วมกัน โดยสินค้าจะถูกนำมาส่งยังศูนย์รวมสินค้า (Hub) ของบริษัทฯ จากนั้นบริษัทฯ มีทำหน้าที่รวบรวมสินค้า คำนวณพื้นที่ในการจัดวางและจัดทำแผนงาน (Consolidation Plan) และขนส่งสินค้าไปส่งยังศูนย์รวมสินค้า (Hub) ปลายทางของบริษัทฯ ตามตารางเวลาการขนส่งที่บริษัทฯ กำหนด 

บริษัทฯ ได้ศึกษาและพัฒนาการให้บริการขนส่งรูปแบบใหม่เพิ่มเติม โดยเป็นการเชื่อมต่อการขนส่งทางถนนเข้ากับการขนส่งทางรางรถไฟ (Road-Rail Transportation) ประเทศจีน-ลาว เพื่อบูรณาการการขนส่ง โดยเริ่มให้บริการปลายปี 2564 เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ลูกค้า ปัจจุบัน มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมในการประกอบธุรกิจจำนวน 7 บริษัท ในประเทศไทย มาเลเซีย จีน และเวียดนาม รวมถึงมีการให้บริการศูนย์รวมสินค้า (Hub) ในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย และจีน เพื่อเป็นจุดรับส่ง และรวมสินค้า สำหรับการให้บริการขนส่งแบบไม่เต็มตู้ (LTL) โดยมีเส้นทางครอบคลุมบริการขนส่งระหว่างประเทศต่างๆ ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศจีน ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย เมียนมา กัมพูชา ลาว เวียดนาม จีน เขตเศรษฐกิจพิเศษฮ่องกง และมีแผนขยายเส้นทางการให้บริการขนส่งไปยังประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชียและยุโรป ด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบทั้งการขนส่งทางรถ และทางรถไฟ 

กำพล ทรวงบูรณกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า บมจ.ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ที่ราคา 1.68 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมสะท้อนพื้นฐานและศักยภาพการเป็นผู้นำธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน โดยเตรียมเปิดให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นจองซื้อหุ้น IPO ในวันที่ 11-18 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการจองซื้อ ขณะที่นักลงทุนรายย่อยเตรียมเปิดจองซื้อหุ้น IPO ในวันที่ 24-26 ตุลาคมนี้ และคาดว่าจะนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนและเข้าซื้อขายหุ้นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ 

สำหรับ ETL มีทุนจดทะเบียนจำนวน 310,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 620,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นทุนชำระแล้วทั้งสิ้นจำนวน 224,067,280 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 448,134,560 หุ้น และจะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 171,865,440 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 27.72 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ โดยจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ในการขยายธุรกิจ ชำระคืนเงินกู้ยืม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในอนาคต 

โดยการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ SET ของ บมจ. ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์  ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ช่วยเสริมศักยภาพการดำเนินงานและฐานะการเงินเพื่อรองรับแผนขยายการลงทุนต่างๆ ด้วยจุดเด่นที่สำคัญคือ ผู้บริหารเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโลจิสติกส์ข้ามพรมแดนมาอย่างยาวนานกว่า 10 ปี รวมถึงยังมีฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาดที่แข็งแกร่ง ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในเชิงการสร้างและดูแลความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า การบริหารจัดการ การสื่อสารประสานงาน และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ ส่งมอบการบริการที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้า อีกทั้งบุคลากรท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ประจำอยู่ที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมในต่างประเทศ เป็นส่วนช่วยสำคัญที่ทำให้กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงลูกค้าในแต่ละประเทศได้มากขึ้น