“โฮมมี” เปลี่ยนซองให้เป็นสุข” รีไซเคิลซองโฮมมีเป็นวัสดุก่อสร้างบ้านเพื่อผู้สูงอายุ

673

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ “โฮมมี” ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดขยะพลาสติก พร้อมส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้สูงอายุ จัดกิจกรรม “โฮมมี เปลี่ยนซองให้เป็นสุข” ด้วยการส่งมอบซองเปล่าผลิตภัณฑ์โฮมมีที่ผู้บริโภคส่งเข้ามาร่วมลุ้นทองกับแคมเปญ “โฮมมีอร่อยดี มีลุ้นทอง” จำนวนกว่า 1 แสนชิ้น น้ำหนักรวมกว่า 201กิโลกรัม ส่งต่อไปรีไซเคิลเป็น “วัสดุก่อสร้างประเภทไม้แปรรูปจากขยะพลาสติก” ด้วยนวัตกรรมและความร่วมมือจาก บริษัท เอ็ม.บี.เจ.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เพื่อส่งต่อไปยัง กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นำไปใช้ปรับปรุงซ่อมแซมที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ

พันธ์ พะเนียงเวทย์

พันธ์ พะเนียงเวทย์ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่ากิจกรรม “โฮมมี เปลี่ยนซองเป็นสุข” เกิดจากแนวคิดที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการนำขยะพลาสติกจากการบริโภคขนมโฮมมีไปรีไซเคิล โดยได้ร่วมมือกับ บริษัท เอ็ม.บี.เจ.เอ็นเตอร์ไพรส์ ซึ่งมีเทคโนโลยีที่สามารถรีไซเคิลขยะพลาสติกที่กำจัดยากไปแปรรูปเป็นวัสดุก่อสร้างบ้าน รวมถึงได้ร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นำวัสดุก่อสร้างรีไซเคิลไปซ่อมแซมบ้านให้กับผู้สูงอายุในโครงการปรับสภาพแวดล้อมให้ผู้สูงอายุ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ให้ผู้บริโภคได้เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม และสร้างประโยชน์ให้กับสังคม นอกจากนี้ในอนาคตยังมีแผนการต่อยอดโครงการรีไซเคิลไปยังผลิตภัณฑ์​อื่นๆ ของบริษัทด้วย

“โครงการนี้อาจจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆ แต่เราจะทำมันอย่างจริงจัง เราไม่ได้แค่ทำประโยชน์ต่อสังคม แต่เรายังรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราสร้างขึ้นมา”  พันธ์ กล่าว

บำรุง เจษฎาพงศ์ไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ม.บี.เจ.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด กล่าวว่า “ต้องขอบคุณ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ที่ช่วยสนับสนุนและเห็นถึงความสำคัญของการทำงานของ เอ็ม.บี.เจ. ที่มุ่งพัฒนากระบวนการรีไซเคิลพลาสติกมัลติเลเยอร์หรือพลาสติกที่มีหลายชั้น อาทิ พลาสติกจากซองขนมหรือซองบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งแต่เดิมไม่สามารถนำมารีไซเคิลหรือใช้ซ้ำได้ ให้สามารถดึงขยะพลาสติกประเภทนี้กลับมาใช้ประโยชน์ได้ในปริมาณมาก” 

โดยกระบวนการรีไซเคิลนี้ นอกจากจะแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนแล้ว ยังสามารถต่อยอดนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้ “นับเป็นการสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่ที่มีการนำขยะไปใช้ต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม” บำรุง กล่าว

ด้าน อนัญญา อัตชู ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค กล่าวว่า บ้านบางแค ภายใต้การกำกับของกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการสนับสนุนอาหาร และความช่วยเหลือต่างๆ โดยในครั้งนี้ ทางบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ ฯ ได้ส่งมอบ “วัสดุก่อสร้าง ประเภทไม้แปรรูปจากขยะพลาสติก” เพื่อนำไปซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักของผู้สูงอายุที่ทรุดโทรมในโครงการฯ โดยนำร่องปรับปรุงบ้านจำนวน 3 หลัง ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ความดูแลของบ้านบางแค และมีความจำเป็นในการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ช่วยให้ผู้สูงอายุในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและปลอดภัย“ขอขอบคุณ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ฯ ที่ทำให้ คุณตา คุณยาย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และขอบคุณที่เห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ”