ทีเส็บ จับมือ สกพอ. ยกระดับอีอีซี สู่มหานครแห่งไมซ์ ชูอุตสาหกรรมไมซ์ร่วมดึงลงทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่

630

จิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า “ทีเส็บ” กำหนดแผนในการพัฒนาเมืองไมซ์ ชลบุรี-พัทยา ยกระดับขึ้นเป็น “อีอีซีมหานครแห่งไมซ์” หรือ EEC MICETROPOLIS เพื่อศูนย์กลางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคตะวันออกที่จะเชื่อมต่อการพัฒนาไมซ์ในพื้นที่ทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระจายความเจริญและรายได้สู่ชุมชนในภูมิภาค ตอบโจทย์ทั้งแผนยุทธศาสตร์ไมซ์ 20 ปี พร้อมต่อยอดการสร้างจุดขายใหม่ของเมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรี ในการเป็นเมืองที่มีโอกาสทางธุรกิจและการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของอีอีซี

โดยทีเส็บ ร่วมกับ สกพอ. พร้อมด้วยพันธมิตรภาคเอกชน จัดงาน EEC Cluster Fair 2023 ภายใต้แนวคิด “Sustainable Destination Robotics, Automation and Beyond” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุช พัทยา (NICE) ซึ่งเป็นงานแสดงนิทรรศการและงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ในพื้นที่อีอีซี ซึ่งจะนำไปสู่งานใหญ่ในปี 2568 คืองาน EEC Expo 2025

จิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

            “ทีเส็บ มีความร่วมมืออันดีกับ สกพอ. มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้อุตสาหกรรมไมซ์เป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ซึ่งพื้นที่อีอีซีมีศักยภาพสูงมาก มีอัตราการเพิ่มขึ้นของนักเดินทางท่องเที่ยว นักธุรกิจ นักลงทุน และผู้โยกย้ายมาเพื่ออยู่อาศัยมากขึ้น อีกทั้งยังมีพัทยาเป็นเมืองไมซ์ที่มีศักยภาพและความพร้อมในพื้นที่อีกด้วย ทั้งนี้ในอนาคตทีเส็บจะยกระดับพัทยาไมซ์ซิตี้ให้มีบทบาทครอบคลุมพื้นที่อีอีซีทั้งหมด เพื่อร่วมสนับสนุนการพัฒนาของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก”

            นอกจากนี้ ทีเส็บยังจัดกิจกรรม EEC MICE FAM TRIP : เปิดประสบการณ์ไมซ์ เปิดมิติใหม่ในพื้นที่อีอีซี เพื่อสร้างประสบการณ์ไมซ์โดยเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานทางด้านอุตสาหกรรมเป้าหมายของ EEC เช่น EEC Automation Park ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนากำลังคนด้านออโตเมชั่นและหุ่นยนต์ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา การเข้าชมกิจการของ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SNC ซึ่งเป็นศูนย์รวมของผลิตภัณฑ์และบริการแบบครบวงจรในอุตสาหกรรมรถยนต์ เครื่องทำความเย็น เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิคส์ต่างๆ

            พร้อมทั้ง สัมผัสประสบการณ์พิเศษจากกิจกรรมไอเดียสร้างสรรค์เส้นทางสายไมซ์ หรือ Thailand 7 MICE Magnificent Themes อาทิ ชุมชนหนองปลาไหล ซึมซับวิถีชุมชนที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวนาภาคตะวันออกไว้ได้เป็นอย่างดี เยี่ยมชมหอศิลป์ ปิยะศิลปาคาร พัทยา สถานที่จัดแสดงภาพจิตรกรรมพระบรมสาทิสลักษณ์รัชกาลที่ 5 ซึ่งปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานให้มีความหลากหลายมากขึ้น มีทั้งห้องจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคาร คาเฟ่ โรงเรียนสอนศิลปะ และเวทีจัดกิจกรรมกลางแจ้ง พร้อมดื่มด่ำกับเรื่องเล่าวิถีชาวประมงเรือเล็ก บ้านนาจอมเทียน ณ Chef’s table Exclusive Dinner by TCEB X Pladids (ปลาดิษฐ์) ผ่านจานอาหารและวัฒนธรรมพื้นถิ่นตามฤดูกาล

             จุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ สกพอ. กล่าวว่า “การจัดงาน EEC Cluster Fair 2023 และกิจกรรม EEC MICE Fam Trip ถือเป็นโอกาสที่ดี ในการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สื่อมวลชน นักลงทุน และประชาชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะด้านการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมโดยไม่ลืมชุมชนและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งในพื้นที่อีอีซี มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ทั้งในด้านการบริหารจัดการและการผลิต มีความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาที่เกิดขึ้น และมีการดึงดูดการลงทุนของอุตสาหกรรมเป้าหมายเข้ามาในอีอีซี องค์ประกอบเหล่านี้จะทำให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน จึงถือได้ว่า อีอีซีเป็นหัวใจสำคัญของยุทธศาสตร์ประเทศไทยของทุกรัฐบาลในการปรับโครงสร้างและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศซึ่งติดอยู่กับ “กับดักรายได้ปานกลาง” มานานกว่าทศวรรษ