มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ มอบเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ป่วย

485

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัญ มหาทุมะรัตน์ หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ รับมอบเครื่องช่วยฟัง รวมมูลค่า 450,000 บาท จากการระดมเงินบริจาคผ่านเว็บไซต์ www.taejai.com ในโครงการหนึ่งคนให้ หลายคนได้ยิน สำหรับมอบแก่ผู้ป่วยของศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ภาสินี  ปรีชาธนาพล  กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ เป็นผู้แทนมอบ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย