กรุงเทพประกันภัยมอบสินไหมทดแทนประกันอัคคีภัย 5 ล้านกว่าบาท

455

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย ประยูร แน่งน้อย (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการสาขารังสิต ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันอัคคีภัย จำนวนเงิน 5,012,040.96 บาท (ห้าล้านหนึ่งหมื่นสองพันสี่สิบบาทเก้าสิบหกสตางค์) ให้แก่ นวภัทร์ ศิริมังคะโร (กลาง) ผู้แทนรับมอบ ซึ่งเป็นภรรยาของอัศนีย์ นิลสัย เจ้าของบริษัท เอ็น แอนด์ เอ็น เปเปร์ จำกัด ผู้เอาประกันภัย จากกรณีไฟไหม้โรงขยะของบริษัทได้รับความเสียหาย โดยมี วรปรัชญ์ เนตรเอี่ยมภูมิ (ซ้ายสุด) ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาประตูน้ำพระอินทร์ และ ณัฐดนัย วงษ์วานิช (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาประตูน้ำพระอินทร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาประตูน้ำพระอินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา