TTA ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงารีไซเคิลกระดาษเก่าเป็น “นิทานเล่มใหม่” ให้เด็กๆ

505

โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA นำโดยคณะผู้บริหารและพนักงานจากแผนกต่างๆ ช่วยกันรวบรวม “กระดาษเหลือใช้” ได้น้ำหนักถึง 1,379 กิโลกรัม ส่งมอบให้แก่ จรัญ มาลัยกุล หัวหน้าโครงการอ่านสร้างชาติ มูลนิธิกระจกเงา เพื่อเปลี่ยน “กระดาษ” ทุก 25 กก. เป็น “หนังสือนิทานเล่มใหม่” 1 เล่ม มอบให้เด็กๆ ในโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนและอยู่ในพื้นที่ห่างไกล 

TTA ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการให้และจิตอาสาให้กับบุคลากรขององค์กร ในการทำความดีได้ซึมซาบเข้าไปในดีเอ็นเอของพนักงาน ทั้งในส่วนของพนักงานธุรกิจขนส่งทางเรือ ธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง ธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร และธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมตอบแทนเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดถุงยังชีพ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม กิจกรรมพิซซ่า ฮัท ปันสุข เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆ พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนและกีฬา กิจกรรมปรับปรุงห้องครัวและห้องน้ำให้โรงเรียน และการมอบรถล้อเลื่อนให้กับผู้พิการ เป็นต้น