PROEN จับมือพันธมิตร “พัทยา เอไอ เทอร์มินอล” จัดตั้ง “กิจการร่วมค้า เอพี”

414

PROEN จับมือพันธมิตรจัดตั้งกิจการร่วมค้า โดย กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)  (PROEN) ร่วมกับ ดนัยพงศ์ ผูกบุญเชิด (ที่ 3 จากซ้าย ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พัทยา เอไอ เทอร์มินอล จํากัด จัดตั้ง “กิจการร่วมค้า เอพี” เพื่อเตรียมเข้าร่วมยื่นประกวดราคาเพื่อดำเนินงานในโครงการต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น