ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 33

441

 ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 33 ลงพื้นที่จัดกิจกรรมพาครูอาจารย์และผู้บริหารที่สนใจศึกษาประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ สมัยกรุงศรีอยุธยา พร้อมเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ทางสังคมและวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ต้นแบบของพิพิธภัณฑ์ที่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ โดยได้รับเกียรติจาก ศศิฑอณร์ สุวรรณมณี (กลาง) หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โดยมี  ประทีป การมิตรี (ที่ 6 จากซ้าย) รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับคณะ พร้อมด้วย  ธนัชชา วงษ์เจริญสิน (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจธนาคาร 2 บมจ. ทิพยประกันภัยอาจารย์ อดุลย์ ดาราธรรม (ที่ 5 จากซ้าย) นายกสมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทยดร. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย (ที่ 6 จากขวา) ประธานมูลนิธิธรรมดี,  รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร (ที่ 3 จากขวา)  ที่ปรึกษาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารจากภาครัฐและเอกชน ร่วมงาน  ณ ห้องบรรยายสรุป พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา