KBank Private Banking ประกาศความสำเร็จบนเวทีระดับโลก คว้า 2 รางวัลด้านไพรเวทแบงก์ ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 

407

พงศกร ล่ำซำ Senior Managing Director, Private Banking Business Head, Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนธนาคารรับ 2 รางวัลอันทรงเกียรติ จากเวทีระดับโลกอย่าง The Asset Triple A Private Capital Awards 2023  ได้แก่ รางวัล Triple A Best Private Bank : Thailand และ รางวัล Triple A Best Private Bank – HNWIs : Thailand  ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 จากความมุ่งมั่นในการนำเสนอและพัฒนาบริการที่ตอบโจทย์การบริหารความมั่งคั่งครอบคลุมทุกมิติของทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งบริการออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ การสร้างความเติบโต  การเก็บรักษา และการส่งต่อความมั่งคั่ง เพื่อส่งมอบ ‘PERFECT WEALTH หรือความมั่งคั่งที่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นความมั่งคั่งที่เจริญงอกงามและปราศจากความวิตกกังวล ถือเป็นความมั่งคั่งที่เต็มไปด้วยความสุขที่แท้จริงแก่ลูกค้าบุคคลสินทรัพย์สูงของธนาคาร 

            The Asset Triple A Private Capital Awards เป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้ให้บริการไพรเวทแบงก์ชั้นนำ ซึ่งจัดขึ้นมานานกว่า 2 ทศวรรษ โดยคัดเลือกและพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ The Asset ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ อีกทั้งยังเสริมด้วยความเห็นของผู้บริโภค จึงทำให้รางวัลนี้เป็นรางวัลอันทรงเกียรติ เพราะได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมและลูกค้าที่ใช้บริการเพื่อยกย่ององค์กรที่ปฏิบัติงานด้วยความเป็นเลิศ