กลุ่มบริษัทศรีตรังยกขบวน 23 โรงงาน คว้ารางวัล CSR-DIW ประจำปี 2566 

141

กลุ่มบริษัทศรีตรัง เข้ารับรางวัล CSR-DIW Continuous Award และรางวัล  CSR-DIW Award ประจำปี  2566 ภายใต้โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เพื่อเป้าหมายการฟื้นฟูและยกระดับเศรษฐกิจและสังคม (CSR-DIW to Covid-19 Relief) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค  เมืองทองธานี

โดยมีโรงงานของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award จำนวน 16 สาขา จาก 4 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาชุมพร สาขาตรัง สาขาสิเกา สาขาห้วยนาง สาขาทุ่งสง สาขาพิษณุโลก สาขาหาดใหญ่ และสาขากาญจนดิษฐ์ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง สาขาหาดใหญ่ และสาขาสุราษฎร์ธานี บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขาบึงกาฬ สาขาบุรีรัมย์ สาขามุกดาหาร และสาขาหาดใหญ่ และบริษัท หน่ำฮั่วรับเบอร์ จำกัด รวมถึงมีโรงงานของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่ได้รับรางวัล CSR-DIW Award จำนวน 7 สาขา จาก 2 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์ สาขาเลย สาขาสกลนคร สาขาสระแก้วสาขาสุราษฎร์ธานี และสาขาอุบลราชธานี และบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาสะเดา พี.เอส. นอกจากนี้ยังมีอีก 1 รางวัลพิเศษ คือรางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม ระดับ Gold Award อันได้แก่ บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขามุกดาหาร ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่มุ่งพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง