บาจา จัดกิจกรรม “Bata Founder’s Day” สานต่อการพัฒนาโรงเรียนในชุมชนปีที่ 2

500

บาจา (Bata) ประเทศไทย แบรนด์รองเท้าระดับโลกจากยุโรป ยกขบวนพนักงานลงแรงร่วมเป็นจิตอาสาในกิจกรรม CSR “Bata Founder’s Day” เพื่อปรับปรุง และพัฒนาสภาพแวดล้อมให้แก่นักเรียน โรงเรียนวัดกาหลง จังหวัดสมุทรปราการ ในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง บาจา กรุ๊ป เพื่อตอบแทนสู่สังคม และมอบน้ำใจกลับคืนสู่ชุมชน

วิลาสินี ภาณุรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บาจา (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ในโอกาสครบรอบการก่อตั้งแบรนด์บาจา ทุกวันที่ 21 กันยายนของทุกปี องค์กรบาจาทั่วโลกจะพร้อมใจกันจัดกิจกรรม CSR “Bata Founder’s Day” เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง ครบรอบ 129 ปี และส่งมอบความปรารถนาดีผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยปีนี้ บาจา ประเทศไทย ได้พาพนักงานลงพื้นที่ร่วมกันเป็นจิตอาสา ช่วยปรับปรุง และสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ให้แก่นักเรียน โรงเรียนวัดกาหลง เป็นปีที่ 2 เพื่อช่วยส่งเสริมให้เด็กๆ สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

​สำหรับบรรยากาศ CSR “Bata Founder’s Day” บรรดาพนักงานบาจาจิตอาสา ลงแรงแข็งขันช่วยกันปรับภูมิทัศน์ห้องเรียนใหม่ให้กับน้องๆ รวมถึงการทำที่กั้นน้ำบริเวณหน้าห้องเรียนชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันน้ำท่วม ส่งมอบโต๊ะเก้าอี้นักเรียนใหม่ และช่วยจัดระเบียบห้องเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ส่วนรอบบริเวณโรงเรียนก็มีการปลูกต้นไม้ตกแต่งตามขอบรั้วเพื่อความสวยงาม รวมทั้งทำแปลงปลูกผักสวนครัวเพื่อให้นักเรียนได้บริโภคพืชผักที่ปลอดสารพิษ และทำการซ่อมแซมหลังคาที่เคยชำรุดจากลมพายุ

นอกจากนั้น บาจา ยังได้ร่วมมอบรองเท้านักเรียนให้กับเด็กๆ ทุกคนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมีนักเรียนและคุณครูโรงเรียนวัดกาหลงคอยช่วยและอำนวยความสะดวก นับว่าเป็นกิจกรรมที่ทั้งผู้ให้และผู้รับต่างมีความสุข ซึ่งบาจา ประเทศไทย ตั้งใจจะสานต่อกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนและชุมชนต่อๆ ไป