สมาคมประกันชีวิตไทย นำทีมระดมพลคนประกันปันโลหิต สุขใจผู้ให้ อุ่นใจผู้รับ

398
สวัสดิ์ นฤวรวงศ์

สวัสดิ์ นฤวรวงศ์ ประธานคณะกรรมการจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 22 (พ.ศ.2566) เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมกับพันธมิตรอุตสาหกรรมประกันชีวิต ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมตัวแทนและที่ปรึกษาการเงิน และกองทุนประกันชีวิต ผนึกกำลังจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 โดยนำบุคลากรของอุตสาหกรรมประกันชีวิตร่วมบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ประจำปี 2566โดยปีนี้เปิดรับบริจาคโลหิตตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2566 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่งผลให้มีจำนวนผู้ร่วมบริจาคถึง 7,867 คน คิดเป็นปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาค 3,144,400 ซีซี

ทั้งนี้ จากข้อมูลปี 2565 พบว่า โรงพยาบาลทั่วประเทศไทยประสบภาวะขาดแคลนโลหิต เนื่องจากการบริจาคโลหิตลดลง 30 เปอร์เซ็นต์ คลังจ่ายโลหิตช่วยชีวิตได้เพียง 3,240 ยูนิต จากความต้องการ 9,000 ยูนิต ในแต่ละวัน ซึ่งทำให้บางช่วงเวลามีปริมาณโลหิตสำรองไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากยอดผู้บริจาคโลหิตไม่มีความสม่ำเสมอ ดังนั้น กิจกรรมสาธารณะกุศลอย่างการบริจาคโลหิตเนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติจึงถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเหมือนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของภาคธุรกิจประกันชีวิตที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี 2553 จึงทำให้มีปริมาณโลหิตที่ถูกบริจาคผ่านกิจกรรมดังกล่าวไปแล้วถึง 26,367,250 ซีซี จากจำนวนผู้บริจาค 66,420 คน 

สุดท้ายนี้ ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิต รวมทั้งขอขอบคุณพันธมิตรของภาคธุรกิจประกันชีวิตที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงาน ความสำเร็จการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพื่อให้อุตสาหกรรมประกันชีวิตเข้าถึงประชาชนและเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือสังคมต่อไป