“ที ไลฟ์ ประกันชีวิต” ส่งเสริมการเรียนรู้ มอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอที ให้วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

408

นายวุฒิเลิศ สุวรรณศรี กรรมการผู้จัดการพร้อมด้วยนายชัชวาลย์ เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสสายงานการขาย บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำทีมพนักงานบริษัทฯ จัดโครงการ “T Life ส่งให้ น้องใช้เรียนรู้” ส่งต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีที่ผ่านการใช้งานจาก บมจ.ที ไลฟ์ ประกันชีวิต ให้แก่ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี โดยมี  นายอัฐษนันท์ ลัทธิรมย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นตัวแทนรับมอบ วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้ในการเรียนรู้  รวมถึงเป็นการพัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนการสอนของแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์ อีกด้วย โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จ.ชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้