ฟิลลิปประกันชีวิต จัดกิจกรรม Power Camp พัฒนาทักษะตัวแทน

365

บมจ.ฟิลลิปประกันชีวิต จัดงาน Power Camp โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นมืออาชีพในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และวางแผนการเพิ่มผลผลิตในไตรมาส 4/2566 ภายในงานได้เรียนเชิญ ดร.พงศ์ปณต พัสระ ผู้มากด้วยประสบการณ์และประสบความสำเร็จ มาร่วมเป็นต้นแบบสร้างพลังใน การต่อยอดความคิด และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด โดยได้รับเกียรติจาก คุณธฤทธิ์ พรหมนารถ กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานในงาน พร้อมทั้ง คุณปวินทวัฒน์ วีร์วรงค์กุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายงานการขาย / DCAO ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ Divalux Resort & Spa จ.สมุทรปราการ เมื่อเร็วๆ นี้