“มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ” มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลปลวกแดง จ.ระยอง

371

นายแพทย์ชินวัฒน์ ชัยนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปลวกแดง จังหวัดระยอง รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในโครงการหนึ่งคนให้ หลายคนได้ใช้ รวมมูลค่า 750,000 บาท จาก ภาสินี  ปรีชาธนาพล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ สำหรับมอบให้ครอบครัวนำกลับไปใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน เพื่อช่วยลดอัตราการครองเตียง และแบ่งเบาหน้าที่ของโรงพยาบาลในการดูแลกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง

โดยในปี 2566 มูลนิธิฯ ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลรัฐ รวม 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า และโรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,253,440 บาท